"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2005-09-20

Stor studie om glutenintolerans leds från Umeå

NYHET Sammanlagt 10 000 sjätteklassare inbjuds nu att delta i ett forskningsprojekt kring glutenintolerans, celiaki. Studien, som leds från Umeå, vill utröna hur vanlig sjukdomen är bland svenska barn och om det finns något sätt att förebygga den.

Glutenintolerans är den vanligaste kroniska sjukdomen hos barn näst astma och allergi. Under senare år har sjukdomen uppmärksammats som ett folkhälsoproblem såväl i Sverige som internationellt. Studien har rubriken ”Exploring the Iceberg of Celiacs in Sweden” (ETICS).

Förekomsten av glutenintolerans liknas ofta vid ett isberg som delvis ligger under vattenytan, dvs. att många har sjukdomen utan att veta om det. Detta beror på att symtomen är varierande och lätt kan misstolkas. Det är visat att obehandlad glutenintolerans ger ökad risk för en lång rad hälsoproblem, t ex magbesvär, trötthet, depression, skelettskörhet och barnlöshet.

Glutenintolerans behandlas effektivt genom att all mat som innehåller gluten, dvs. vete, råg och korn, helt undviks resten av livet. Vanligen leder detta till att man mår allmänt bättre och att de besvär som beror på sjukdomen försvinner.

Glutenfri mat ska man dock aldrig börja med utan att först träffa en läkare och få diagnosen fastställd. Studien innebär att totalt 10 000 barn i årskurs 6 inbjuds att lämna ett blodprov hos skolsköterskan. Både barn och föräldrar får också besvara ett frågeformulär. Blodprovet analyseras för markörer, dvs. vissa ämnen som tyder på obehandlad glutenintolerans om nivåerna är förhöjda. De barn som misstänks ha glutenintolerans utreds vidare vid närmaste barn- och ungdomsklinik.

Anneli Ivarsson, barnläkare och universitetslektor vid Umeå universitet, leder studien i samarbete med forskare från Lund, Malmö, Norrköping, Norrtälje, Växjö och Umeå. 

Kontaktperson:

Anneli Ivarsson, barnläkare och universitetslektor, Inst. för klinisk vetenskap, enheten för pediatrik, Umeå universitetTel 090–785 33 44 (785 12 10, sekr),Mobil 070–355 77 46
E-post anneli.ivarsson@epiph.umu.se

Redaktör: Hans Fällman