"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-11-07

Stor turismforskningskonferens i Umeå

NYHET Den 8-10 november är Umeå universitet värd för Nordens största turismforskningskonferens 21st Nordic Symposium in Tourism and Hospitality Research. Konferensen kommer att behandla olika aspekter på turism och tillväxt. Ett självklart tema är sammanhanget mellan turism och kulturhuvudstadsåret.

Andra föredrag behandlar t.ex. de miljöproblem som kan uppstå i vintersportdestinationer, turismens effekter på arbetsmarknad och fritidsboendes betydelse för regional tillväxt. 140 deltagare är anmälda och mer än 100 föredrag kommer att hållas.

– Det är kul att vi har lyckats att få konferensen hit till Umeå! Redan vid första konferensen i Mariehamn och under de senaste 15 åren har vi varit representerade. Att konferensen nu hamnat i Umeå är ett tecken på att vi etablerat oss som viktig nod i den nordiska turismforskningen, säger konferensarrangörerna Dieter Müller och Roger Marjavaara.

Årets konferens har temat Developing Tourism – Sustaining Regions.
– Med detta vill vi uppmärksamma den roll som ofta tillskrivs turism när det gäller regional utveckling, säger Dieter Müller. Konferensen kommer dock inte bara att betona turismens positiva effekter utan också kritiskt granska turismens begränsningar och problem.

Konferensserien startades 1992 i Mariehamn med färre än 20 deltagare och har sedan dess turnerat genom de nordiska länderna. Konferensen lockar idag också deltagare från annat håll och i Umeå deltar turismforskare från bl.a. Polen, Nederländerna, Tyskland, Storbritannien, Nya Zeeland, Australien och Kanada.

Värdar för konferensen är institutionen för geografi och ekonomisk geografi, Umeå universitet.

Fullständigt konferensprogram finns på konferensens hemsida: www.nordicsymposium2012.se

För mer information kontakta:

Dieter K. Müller, professor
Telefon: 090-786 63 66
E-post: dieter.muller@geography.umu.se

Roger Marjavaara, universitetslektor
E-post: roger.marjavaara@geography.umu.se

Redaktör: Eva Stoianov