"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-12-01

Stora förhoppningar på nytt läkemedel för sårläkning

NYHET Ett företag som utvecklats inom Umeå Biotech Incubator (UBI) är Omnio Healer AB. Här arbetar man för att inom några år kunna lansera ett helt nytt proteinläkemedel som kan förbättra och påskynda sårläkning.

Mats Strömqvist. Foto: Mattias Pettersson

Företaget bygger på många års forskning som bedrivits vid Umeå universitet av professor Tor Ny och hans forskargrupp i samarbete med professor Sten Hellström. När forskarna insåg den kommersiella potentialen av sina upptäckter patenterades uppfinningarna och forskarna ansökte om att få flytta in de kommersiella delarna i UBI.
– Det innebar att projektet flyttade in i UBI:s lokaler och fick nyttja utrustning och övrig infrastruktur. Att i ett tidigt skede ha tillgång till välutrustade laboratorier är ett måste för ett nystartat bioteknikbolag, menar Omnio Healers vd Mats Strömqvist.

– När jag började inom bioteknikindustrin på 1980-talet fanns inte denna typ av företagsinkubatorer för nystartade bolag, vilket gjorde att ribban för att starta upp ett nytt bioteknikföretag var mycket hög. Investeringar på flera miljoner i utrustning och för att anpassa lokaler krävdes innan någon verksamhet kunde dras igång, säger han.

Plasminogen påskyndade sårläkning

Umeåforskarna hade fått indikationer på att proteinet plasminogen, som löser upp blodkoagel i våra blodbanor, också hade flera andra hittills okända men viktiga funktioner. Jinan Li, som då var doktorand, började studera proteinet närmare som en del i sitt avhandlingsarbete och fann så småningom att proteinet bland annat även påverkade sårläkning.
– I olika modeller kunde forskarna bland annat visa att behandling med plasminogen påskyndar sårläkning, beskriver Mats Strömqvist. 


Jinan LiTillsammans med Sten Hellström, som då var professor på öron, näsa, hals-avdelningen på Norrlands Universitetssjukhus kom man fram till att kroniska sår på trumhinnan var en bra modell för att studera hur behandling med plasminogen fungerar. För patienter med sår på trumhinnan finns idag ingen annan effektiv behandlingsmodell än operation och här skulle ett läkemedel kunna ha stor betydelse.

Jinan Li. Foto: Mattias Pettersson

Kortare läkningstid efter behandling med plasminogen


I olika försök visade gruppen att sår inte läker om proteinet plasminogen saknas och att sårläkning påskyndas om man behandlar med plasminogen. 

– Det gav en indikation på att proteinet har en viktig roll för sårläkning. Dessa resultat gjorde att vi insåg att det var kommersiellt intressant och aktiebolaget Omnio Healer AB bildades.

Bolaget lyckades initialt få startkapital via Karolinska Development AB, senare kom även andra investerare in. I dag ägs bolaget av en grupp grundare samt bolaget Pergamum (en gruppering där Karolinska Development, Midroc och Östersjöstiftelsen ingår).
– Att finansiera verksamheten i ett nystartat bolag är kanske den största utmaningen. Vårt samarbete med Karolinska Development har varit mycket värdefullt i detta avseende, säger Mats.

Läkemedel redan 2013

Nyligen har Omnio Healer haft sitt första möte med Läkemedelsverket för att diskutera kliniska prövningar på patienter.
– Vi har fått positiv respons att jobba vidare enligt planerna och vi har stora förhoppningar på det här läkemedlet. Vi hoppas kunna lansera ett läkemedel redan under 2013. Med de positiva indikationer vi har fått så känns det inte alls orealistiskt, och i bästa fall så kan det på sikt även användas inom andra områden, säger Mats.

Läs mer om Umeå Biotech Incubator: Baltics samverkanspris med entreprenörskapsinriktning till Tor Ny

Redaktör: Anette Olofsson