"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-11-22

Stora regionala skillnader efter kriser och lågkonjunkturer

NYHET En varierad men relaterad arbetsmarknad bidrar till en ökad motståndskraft och återhämtning vid ekonomisk turbulens och minskar tiden till återanställning. Dessutom är otrygga nya anställningar och felmatchningar mellan kompetens och lämpliga jobb ett större problem än tid till återanställning. Det visar en aktuell avhandling vid Umeå universitet.

Vid ekonomiska kriser och lågkonjunkturer spelar den regionala sammansättningen av industrier en stor roll för en regions motståndskraft och återhämtning. En varierad arbetsmarknad är mer motståndskraftig och återhämtar sig snabbare än en specialiserad region, berättar Emelie Hane-Weijman, doktorand i kulturgeografi vid Institutionen för geografi och ekonomisk historia vid Umeå universitet, i en ny avhandling.

– Mina slutsatser är att en region som lyckas kombinera en regional industriell diversifiering med en arbetskraftsrörlighet till relaterad sysselsättning kan bygga upp en bas som lättare kan bidra till en lyckad omställning vid ekonomisk turbulens, där den regionala ekonomin kan omorienteras och förnyas. Det måste också kombineras med en politik som underlättar för arbetare att hitta ny anställning i relaterade jobb, där individens kompetens kan användas och byggas på, säger Emelie Hane-Weijman.

Avhandlingens resultat visar att en region med en varierad arbetsmarknad är mer motståndskraftig och har lättare för att återhämta sig efter kriser, räknat i antalet sysselsatta. En region som är specialiserad – det vill säga har en hög grad av liknande industrier – lider en större risk för större sysselsättningsminskningar och problem med återhämtning. Dessa regionala industristrukturer är viktigare än regionens storlek för att förklara förmågan till återhämtning.

De flesta av de som förlorat jobben i stora friställningar återvänder till arbete i samma industri och region som de var sysselsatta i före friställningen, men ju längre tid det tar för dem att hitta ett nytt jobb, desto större sannolikhet är det att de blir återanställda i en industri orelaterad till deras föregående arbetsplats, och dessutom i en ny region. Detta kan ge upphov till att den gamla och den nya anställningen har väldigt lite gemensamt, och risk för att kunskaper inte kan återanvändas. Ett mer utvecklat resonemang om hur dessa processer påverkar de växande regionala obalanserna går att läsa i december i Ekonomisk Debatt.

Till avhandlingen

För mer information, kontakta gärna:
Emelie Hane-Weijman
Telefon: 070-672 37 56
E-post: emelie.hane-weijman@umu.se

Om disputationen
Emelie Hane-Weijman, Institutionen för geografi och ekonomisk historia, försvarar fredag 23 november sin avhandling med titeln: med den svenska titeln: Vägen tillbaka till arbete. Geografier av sysselsättning i turbulenta tider. (Engelsk titel: Returning to work. Geographies of Employment in Turbulent Times.)

Opponent: professor Gillian Bristow, School of Geography and Planning, Cardiff University, UK

Handledare: professor Rikard Eriksson, professor Urban Lindgren.

Tid: 10.00-12.00.

Plats: Samhällsvetarhuset, Hörsal B.