"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-12-12

Stora skillnader inom smärtvården

NYHET Det finns stora brister och omotiverade skillnader i vården och behandlingen av personer med kronisk smärta. Det konstateras i en nyligen presenterad kartläggning av landets smärtvård.

En grupp smärtspecialister - i vilken Britt-Marie Stålnacke, professor, adjungerad vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering har ingått - har kartlagt vilka förutsättningar olika landsting ger för diagnostik, behandling och rehabilitering av personer som har långvarig smärta.

Kartläggningen visar bland annat att långsiktighet, stabilitet och organiserat samarbete mellan vårdnivåer saknas. Rapporten pekar på brister i skriftliga uppdrag från huvudmännen om vad som ska ingå i smärtvården, och många landsting saknar multidisciplinära smärtmottagningar, multidisciplinära smärtcentra samt kunskapscentra.

Det saknas också läkare, sjukgymnaster/fysioterapeuter, sjuksköterskor samt utbildningsläkare (ST) med området smärtlindring som inriktning.

Expertgruppen föreslår en rad åtgärder som bland annat ett nationellt programråd för smärta, och att smärtvården delas in i fyra nivåer med primärvården som nivå ett och multidisciplinära smärtcentra som nivå fyra.

Rapporten har tagits fram på uppdrag av Nationell Samverkansgrupp för Kunskapsstyrning (NSK). Rapporten är ett underlag för behovet av nationell samordning för området långvarig icke cancerrelaterade smärta hos vuxna.

Rapporten: Nationellt uppdrag - Smärta

Nationellt uppdrag – smärta, hittar du här

Redaktör: Lena Åminne