"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-12-06

Störande ljud och vibrationer påverkar uppmärksamhet och minne olika

NYHET Det finns både likheter och olikheter mellan hur plötsliga förändringar i ljud och vibrationer fångar uppmärksamheten. Och även när något man förväntar sig tas bort fångas uppmärksamheten. Det visar Erik Marsja i en ny avhandling vid Umeå universitet.

– Att ljud och vibrationer kan störa uppmärksamheten är självklart. Men det kan vara värdefullt att närmare kartlägga sambanden mellan olika sinnesintryck och störningar. För exempelvis en pilot eller en operatör i ett kärnkraftverk kan det vara negativt eller till och med farligt om en viktig uppgift avbryts av en signal som drar uppmärksamheten till något mindre viktigt, säger Erik Marsja.

Tänk dig att du sitter på ditt favoritkafé och läser tidningen. Kaféet är en miljö fylld med sinnesintryck i form av syn, ljud, lukt, smaker och beröring. Ändå har du inga problem att koncentrera dig på din tidning. Men så plötsligt tappar någon en tung kartong i golvet. Du tappar då uppmärksamheten på tidningen, på grund av ljudet och vibrationerna i golvet.

Detta exempel illustrerar samspelet mellan förmågan att fokusera uppmärksamheten på en viss uppgift men också kunna snabbt flytta uppmärksamheten till andra händelser. Under evolutionens gång har människan utsatts för dramatiska händelser där just denna förmåga att kunna skifta uppmärksamhet har haft ett överlevnadsvärde, och har det även idag i vissa situationer i våra moderna liv. Men samtidigt kan den oväntade händelsen och dess intryck vara helt irrelevanta för oss, som i exemplet med kartongen i golvet och tidningen, och då är det just en störning som vi helst skulle slippa.

I sin avhandling har Erik Marsja undersökt samspelet mellan att kunna fokusera uppmärksamheteten och hur distraherade vi blir av olika stimuli. Det har skett i tre studier med 270 personer. Ofta bestod distraktionen som försöksdeltagarna utsattes för av upprepade ljud och/eller vibrationer. Men ibland skedde en avvikande förändring av de intrycken. Sam tidigt skulle deltagarna utföra uppgifter som testade deras koncentration eller korttidsminne.

Resultatet i den första studien var att för både ljud och vibrationer påverkades uppmärksamheten av förändringar av distraktionen, dock med vissa skillnader mellan ljud och vibrationer vid upprepad exponering. I den andra studien visades att uppmärksamheten påverkades även när de distraherande vibrationerna upphörde. Att något man förväntar sig tas bort kan alltså också vara störande i en kontext av vibrationer.

I den tredje studien fick försöksdeltagarna försämringar i korttidsminnet när en ljud- och vibrationsstörning plötsligt bytte sida från höger till vänster. Men den försämringen inträffade bara när ljud och vibrationer skedde samtidigt.

– Jag är även förvånad över att en oväntad förändring i varifrån i den irrelevanta ljudsekvensen presenteras inte påverkade prestation i korttidsminnet. Det mest intressanta resultatet är emellertid att när både ljud och vibrationer presenteras samtidigt så blir denna oväntade förändring i platsen på den irrelevanta ljudsekvensen mer utstickande, säger Erik Marsja.

Erik Marsja är uppvuxen i Malmberget och i Luleå. Han har tidigare arbetat inom stålindustrin med förädling av tunnplåt.

Till avhandlingen

För mer information, kontakta gärna

Erik MarsjaTelefon: 090-786 79 59E-post: erik.marsja@umu.se
Foto: Ulrika Sahlén, Umeå universitet

Om disputationen

Erik Marsja, Institutionen för psykologi vid Umeå universitet, försvarar fredag 8 december sin avhandling med den svenska titeln: Plötsliga och Oväntade Förändringar Fångar Uppmärksamhet: Ett Multisensoriskt Perspektiv (Engelsk titel: Attention Capture by Sudden and Unexpected Changes: A Multisensory Perspective). Fakultetsopponent: Dr. Francois Vachon, École de psychologie, Université Laval Québec, Kanada. Disputationen hålls på engelska. Samhällsvetarhuset, hörsal B, kl. 10.00-12.00.

 

Redaktör: Ola Nilsson