"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-11-17

Storsatsning på berättar­kulturen i Västerbotten

NYHET 50 miljoner kronor till berättarkulturen i Väster­botten. Det kan bli verklig­het genom projektet Tell me a story. Redan nu är 26 miljoner finansierade. En av medfinansiärerna är Umeå universitet som bidrar med ett större bokverk, Det nordliga rummet, som kostar runt 700 000 kr.

Foto: Mattias Pettersson

– Jag hoppas böckerna ska fungera som ögon­öppnare, säger redaktören Lars-Erik Edlund, idégivare och professor i nordiska språk vid institutionen för språkstudier.

Satsningen på projektet Tell me a story i Västerbottens län bottnar i det faktum att Väs­terbotten har en rik berättartradition och att många författare har sina rötter i länet: Sara Lidman, Torgny Lindgren, P O Enquist, Stieg Larsson, Stig Larsson, Birger Vikström med flera.

Under 2000-talet profilerade sig Västerbot­tensteatern som ”proffs på berättarteater” och drev projektet Västerbottens Berättarensemble. I samarbete med Umeå universitet, kulturin­stitutioner, studieförbund, arkiv och turistor­ganisationer skapades ett visionsdokument för berättarkonstens fortsatta utveckling: Västerbotten – Berättarnas län. Som resultat av detta anställdes landets och världens första berättarantikvarie, Marianne Folkedotter, vid Västerbottens museum.

Utveckla berättartraditionen

Berättarfestivalen i Skellefteå som arrangerades för första gången 2009, Littfest i Umeå, läns­bibliotekets guide till de västerbottniska förfat­tarna och Umeå universitet ingår i det nätverk som lett till Tell me a story.

– Målet med projektet, som har koppling till Umeås kulturhuvudstadssatsning, är att bevara, bruka och utveckla den muntliga och litterära berättartraditionen och att skapa en modell för kultursamverkan. Att manifestera berättandet i nationella och internationella sammanhang, säger Lars-Erik Edlund som även är vice ordförande i kulturnämnden i Umeå kommun och deltar i arbetet med Kulturhuvudstad 2014.

Det nordliga rummet – ett stort bildningsprojekt

Bokverket Det nordliga rummet är ett av åtta delprojekt i Tell me a story. Lars­-Erik Edlund ser bokverket som ett stort bildningsprojekt och som en viktig del i kuturhuvudstadsåret.

– Att stärka lokal och regional kulturell identitet i det nordliga rummet ger positiva självbilder som stärker regionen och människor i ett europeiskt perspektiv, och det ger regionen konkurrenskraft. Boken, som skildrar kultur och natur i norra Sverige med utblickar mot övriga Nordskandinavien och Barentsområdet, har karaktär av gåvobok och får förhoppnings­vis många läsare bland allmänheten. Den kom­mer att överlämnas till EU:s representant under invigningen av kulturhuvudstadsåret.

Omfattar två band

Under en treårsperiod, som är projekttiden, kommer Lars­-Erik Edlund att ägna en dag i veckan åt bokverket tillsammans med en redak­tion på tre personer.

– Det nordliga rummet omfattar två band på vardera 350–400 sidor. En internationell version på engelska med korta sammanfatt­ningar på tyska och franska och en nationell version på svenska med sammanfattningar på något samiskt språk och meänkieli.

– Mångspråkighet och mångkulturalitet har vi haft i norra Sverige sedan lång tid tillbaka. Nu är det andra språk och kulturer som möter oss, säger Lars-Erik Edlund, som i boken skild­rar det nordliga rummet då, nu och i framtiden.

Texterna i Det nordliga rummet kommer att ha en essäistisk stil, men vila på vetenskap­lig grund. Verket ska vara rikt illustrerat och har teman som ”Från hällarnas målningar till foton och filmer”, ”Vilka är vi?”, ”Mänskliga möten”, ”Att tänka och tro”, ”Från kokgrop till sushi”.

– Jag vill gärna förmedla en lekfullhet och låta läsarna komma nära materialet, säger Lars-Erik Edlund.

Fakta:
Projektet Tell me a story finansieras av Umeå universitet, Umeå kommun, Skellefteå kommun, Region Västerbotten, Västerbottens läns landsting, Västerbottensteatern, Västerbottens museum. 24 miljoner kronor kommer att sökas från Tillväxtverket.

Delprojekt i Tell me a story: – Etablera Västerbottensteatern som Europas ledande berättarteater – Utveckla Berättarfestivalen i Skellefteå nationellt och internationellt – Litteraturkonsulent anställs i Västerbotten – Internationell littmässa – Berättandets kraft, det muntliga berättandet utvecklas – Platsen berättar, ökad kulturhistorisk attraktionskraft – Berättarnas stad, berättandet utvecklas i Skellefteå – Det nordliga rummet, bokverk Umeå
universitet

Text: Yvonne Rittvall

Redaktör: Anette Olofsson