"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-08-29

Storsatsning på forskning om smittsamma sjukdomar i Arktis

NYHET Nordiska ministerrådets forskningsorganisation NordForsk ger ytterligare 3 miljoner norska kronor till CLINF-projektet. Umeå universitet är med och leder projektet, som studerar klimatförändringens effekter på djurs och människors infektionssjukdomar, och dess påverkan på samhällen i norr, från Grönland till östra Sibirien. Tilläggsanslaget ska användas för att utvidga studierna till att omfatta även platser öster om Uralbergen.

CLINF (Climate-change Effects on the Epidemiology of Infectious Diseases and the Associated Impacts on Northern Societies) är ett nordiskt excellenscenter inom NordForsk-programmet ”Ansvarsfull utveckling i Arktis”. CLINF leds gemensamt av Birgitta Evengård vid Umeå universitet, Ann Albihn vid Statens veterinärmedicinska anstalt, och Tomas Thierfelder vid Sveriges lantbruksuniversitet. Det nyligen beviljade anslaget på tre miljoner NOK (som blir 7 miljoner NOK tillsammans med rysk finansiering) läggs till tidigare beviljade anslag på 28 miljoner NOK. Sammanlagt ger anslagen projektet en total budget om ungefär 53 miljoner NOK fram till slutet av 2021.

Bred problemställning kräver bred integrerad forskning

Forskningsprojektets övergripande mål är att stärka samhällets beredskap inför hotet om fler och nya infektionssjukdomar som kan drabba både djur och människor. Den snabba uppvärmningen i norr öppnar till exempel för fästingar som bär med sig farliga smittämnen på sin väg norrut.

Uppvärmningen kan även frigöra smittämnen som har legat infrusna i permafrosten, som exempelvis av mjältbrand, när för länge sedan smittade och nedgrävda kadaver tinar och smittämnen förs mot markytan. Detta har skett i Sibirien i sommar då tusentals renar dött och även människor drabbats. Eftersom många nordliga samhällen baserar ekonomi, kultur och tro på husdjurens och viltets hälsa, så kan hela samhällsstrukturer hotas om och när djurens hälsa påverkas.

Birgitta Evengård.

–I detta tvärvetenskapliga forskningsprojekt ingår allt från klimatforskare, ekologer, veterinärer och medicinare, till samhällsforskare, genusforskare och specialister på ursprungsfolk, säger Birgitta Evengård.
– Forskarna återfinns i hela området från Nuuk på Grönland till Jakutsk i östra Sibirien, där de kommer att samarbeta med myndigheter och organisationer på alla nivåer.

CLINF arbetar aktivt utifrån begreppet ÖPPEN vetenskap.

Läs mer om CLINF

Sveriges radio: "Sjukdomar vandrar norrut med ett varmare klimat"

För mer information, vänligen kontakta:

Birgitta Evengård,Institutionen för klinisk mikrobiologi, Umeå universitet070-234 98 20
birgitta.evengard@umu.se

Redaktör: Daniel Harju