"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-12-18

Storsatsning på Konstnärligt campus – en unik kreativ miljö

NYHET Umeå universitets styrelse fattade i dag beslut om en satsning, som fullt utbyggd, omfattar 350 miljoner kronor under sex år. Konstnärligt campus ska fungera som en smältdegel för utbildning, forskning och yrkesverksamhet inom arkitektur, design, konst och nya medier. Visionen är att skapa en kreativ miljö som ger eko över världen.

– Jag har väldigt stora förhoppningar om att vi ska lyckas bygga upp en unik miljö som kommer att attrahera forskare, lärare och studenter från hela världen. Men Konstnärligt campus är inte bara till för akademin, vi vill skapa en miljö som också erbjuder umeåbor och besökare, i alla åldrar, en kreativ injektion, säger Umeå universitets rektor Göran Sandberg.

Dagens universitetsstyrelsebeslut gällde 27 miljoner kronor och omfattar främst startbidrag till Arkitekthögskolan, utrustning och hyressubventioner. Detta ska läggas till de 36,6 miljoner kronor som Baltics donationsstiftelse nyligen beslutade att satsa på Konstnärligt campus.

I dag ligger Umeå universitets Design- och Konsthögskolor i ett område i omedelbar anslutning till Umeåälven, mitt i mellan Umeå centrum och universitetet. Konstnärligt campus blir en viktig länk i det promenadstråk som ska binda ihop universitetsområdet med Umeå centrum.

Hösten 2009 startar Umeå universitet en Arkitekthögskola som hösten därpå flyttar in i ett nybyggt hus på Konstnärligt campus. Även Konsthögskolan får en ny byggnad. I Konsthögskolans gamla lokaler ges det plats för närings- och inkubatorverksamhet inom de konstnärliga och estetiska områdena för konstnärer och kulturarbetare som vill utveckla ett eget företag. Ytterligare en byggnad, en multihall som rymmer Humlab-X och Umeå universitets museum, Bildmuseet ska byggas.

Multihallen ska vara öppen för alla Umeåbor och besökare och användas bland annat för utställningar av hög internationell klass, seminarier och workshops, barn- och skolverksamhet, filmvisning, examensutställningar, digitala workshops och showrooms med mera. Multihallen länkar samman de publika verksamheterna inom Designhögskolan, Arkitekthögskolan, Konsthögskolan, Bildmuseet och Humlab-X.

Humlab-X är en satellit till Humlab som ligger på universitetet campus. Humlab är en internationellt etablerad plattform för humaniora och nya medier. Humlab-X kommer till skillnad från Humlab även att ha en publik verksamhet riktad mot allmänhet, skolor och näringsliv samtidigt som man kommer att ha ett nära samarbete med övrig verksamhet på Konstnärligt campus.

– Satsningen på Konstnärligt campus är en satsning på kunskapsutveckling. Genom att samlokalisera utbildning, forskning, företagande och konstnärligt utvecklingsarbete inom arkitektur, design och fri konst skapas unika förutsättningar för banbrytande framsteg. Målet är att Umeå ska bli ett kreativt centrum på världskartan, förklarar Göran Sandberg.

Projektets totala kostnader under den närmsta sexårsperioden är 350 miljoner kronor. Kostnaderna fördelas med 164,3 miljoner kronor för Arkitekthögskolan, 128,6 miljoner kronor för Multihallen samt 57,2 miljoner kronor för Konsthögskolans flytt till nya lokaler.

Av de 350 miljoner kronorna bidrar Baltics donationsstiftelse och Umeå kommun tillsammans med 74,9 miljoner kronor. Externa uppdrag inom området förväntas bidra med 12 miljoner kronor. Universitetets finansiering täcks till stora delar av intäkter förknippade med ökad utbildningsvolym samt externa uppdrag.

Kontaktperson:Göran Sandberg, rektor vid Umeå universitetTelefon: 070-318 12 75
E-post: rektor@adm.umu.se

Pressbild Konstnärligt campus
www.umu.se/digitalAssets/36/36716_konstcampus.jpg

Tidigare pressmeddelande om satsningen av Baltics donationsstiftelse
www.umu.se/nyhet//.cid16323

Tidigare artikel om Arkitekthögskolan:
www.umu.se/nyhet//.cid15372

Arkitekthögskolans hemsida:
www.arch.umu.se

Redaktör: Carina Dahlberg