"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-10-17

Storsatsning på licentiatforskarskola för lärare i förskola och skola

NYHET En nationell forskarskola i naturvetenskap, matematik, teknik och dessa ämnens didaktik för verksamma lärare och förskollärare (LicFontD) startar upp. Umeå universitet deltar i forskarskolan som får 30 platser.

Kunskaper i naturvetenskap, matematik och teknik är efterfrågade i samhället men samtidigt sviktar intresset för dessa ämnen i skolan. Detta beskrivs ofta som ett stort problem och man frågar sig hur dessa kunskapsområden ska kommuniceras för att stimulera intresset och ge fördjupade kunskaper. Inte minst i förskolan behövs både kunskap och nya strategier för att möta barnens frågor.

Flera initiativ inom det skolpolitiska området har tagits för att för att stimulera lärares professionella utveckling. Nu beviljar Vetenskapsrådet medel till en nationell forskarskola med inriktning mot såväl de naturvetenskapliga ämnena som deras didaktik.

– Det känns roligt! I och med att staten ger medel till licentiatforskarskolan konkretiseras viljan att direkt stärka kopplingen mellan skola och forskning. 30 tjänster ingår i forskarskolan vilka kommer att fördelas mellan 13 lärosäten, säger Mikael Winberg, biträdande prefekt vid institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.

Umeå universitet erbjuder många relevanta och intressanta forskningsprojekt att knyta licentiandstudierna till, inom ämnena ämnesdidaktik, pedagogiskt arbete, ekologi, kemi, matematisk statistik och tillämpad elektronik.

– Vi har verkligen ansträngt oss för att hitta bra projekt. Gensvaret från forskarna vid vår fakultet har varit stort, säger Mikael Winberg.

LicFontD omfattar tretton lärosäten, från Luleå i norr till Malmö i söder. I licentiattjänsten ingår 20 procent undervisning på skolan och 80 procent forskningsstudier. Sista ansökningsdag är 3 november.

Läs mer om vilka projekt och ämnesområden man kan antas till vid Umeå universitet:
http://www.use.umu.se/forskning/forskarskola/licfontd/forskningsprojekt/

Mer information om forskarskolan:
http://www.use.umu.se/forskning/forskarskola/licfontd/

För mer information, kontakta gärna:

Mikael Winberg, biträdande prefekt Telefon: 090-786 69 73
E-post: mikael.winberg@matnv.umu.se

Redaktör: Ingrid Söderbergh