"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-06-10

Stort anslag till design av fotosyntes för framtidens grödor

NYHET Umeå Plant Science Centre bildar ett av fyra centrum inom speciellt strategiska områden identifierade av Svenska stiftelsen för strategisk forskning, SSF. Varje center får 50 miljoner kronor bidrag i utlysningen Agenda 2030 Research Centers. Syftet med satsningen är att hitta lösningar till några av FN:s Agenda 2030-mål.

Text: Ingrid Söderbergh

Professor Åsa Strand och hennes medsökande vill inom forskningscentret ”Design av fotosyntes för framtidens matproduktion” förbättra fotosyntesen och tillämpa CRISPR/Cas9 och andra genetiska modifieringstekniker för att öka produktiviteten hos grödor.

Forskarteamet kommer att arbeta efter två olika forskningslinjer för att öka fotosynteskapaciteten i växter för att få en ökad avkastning i jordbruksgrödor. Dels vill man modifiera växter för att utnyttja ljusenergin mer effektivt, dels identifiera negativa regleringspunkter som fixerar koldioxiden i växternas kloroplaster.

Det långsiktiga målet är att positionera Sverige som ledande inom fotosyntesforskning och samtidigt bidra till att lösa en av de mest angelägna frågorna i dagens samhälle – livsmedelssäkerhet.

Åsa Strands medsökande är forskare Alexey Amunts från Stockholms universitet, universitetslektor Paul Hudson från KTH och forskarassistent Alizée Malnoë som liksom Åsa Strand arbetar på Institutionen för fysiologisk botanik vid Umeå universitet. Alla är internationellt erkända forskare och tillför olika kompetenser till projektet. De kommer att ha ett nära samarbete med bioteknikföretaget SweTree Technologies som hjälper dem att testa sina utvecklade tekniska metoder.

Om mål 2 Agenda 2030 för hållbar utveckling

Den globala produktionen av grödor stagnerar medan befolkningen växer vilket hotar livsmedelssäkerheten. Jordens växande befolkning och klimatförändringarna kräver förbättrade men också nya grödor för att möta kraven på en ökad livsmedelsproduktion. Att lösa denna akuta jordbrukskris är en av samhällets största utmaningar.

#2 Ingen hunger definieras som ett av 17 mål i Agenda 2030 för hållbar utveckling.

Mer information:

Fyra forskningscentra beviljas bidrag i utlysningen Agenda 2030 Research Centers (SSF-ARC).  Fyra speciellt strategiska områden är identifierade av SSF inom ramen för dessa centra: ” Nästa generations antibiotika och plan för att motverka pandemier”, ” Växtbioteknik inklusive GMO och CRISPR/Cas9”, ” Framtidens kärnkraft” samt ” Väte och bränsleceller”. Inom varje strategiskt område beviljades en ansökan. De fyra centren kommer att dela 200 miljoner SEK.

Läs pressmeddelande från SSF