"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-06-14

Stort forskarmöte om adenovirus i Umeå

NYHET Den 14–16 juni står Umeå universitet värd för 10th international adenovirus meeting. Då samlas 140 forskare från hela världen för att diskutera de senaste rönen om adenovirus, som orsakar allvarliga infektioner i ögon, luftvägar, tarm och urinvägar.

– Än så länge finns inga effektiva läkemedel mot adenovirus, men under konferensen presenteras några läkemedelskandidater som snart ska testas på människor, avslöjar Niklas Arnberg vid Umeå universitet.

Fram till idag har mer än femtio olika adenovirus identifierats, och förutom att ligga bakom svårbehandlade infektioner har virusen också en förmåga att döda celler. Under konferensen kommer därför några forskare, bland annat Akseli Hemminki, att berätta mer om hur adenovirus likt målsökande robotar kan söka upp och döda cancerceller.

Tidigare forskning har visat att närbesläktade virus kan orsaka cancer, men adenovirus har hittills inte kunnat kopplas till cancer hos människa, berättar Niklas Arnberg.
– Därför ska det bli extra intressant att höra Karin Kosulin presentera sina resultat som tyder på att adenovirus har ett samband med bröstcancer.

Ytterligare presentationer handlar om hur adenovirus kan användas för att behandla hjärt- och kärlsjukdomar och fungera som bärare av vacciner.

Konferensen  håller till i Humanisthuset, Umeå universitet.

Ett urval ur det fullspäckade konferensprogrammet:

Torsdag 14 juni

kl. 09.20–09.40: Glen Nemerow, Scripps Research Institute, USA, har kartlagt strukturen hos ett helt adenovirus med hjälp av röntgenkristallografi. Ingen annan har tidigare i detalj kunna strukturbestämma en så stor partikel.

Fredag 15 juni

kl. 09.40–10.00: James Chodosh, Harvard Medical School, USA, berättar om hur han använder bioinformatik för att förutsäga hur vissa virus kan utvecklas mot att infektera specifika organ, som exempelvis ögon.

kl. 13.15–13.30: Karin Kosulin, University of Hamburg, Tyskland, presenterar data som kopplar adenovirusinfektioner till bröstcancer.

kl. 13.30–13.45: Annika Allard, Umeå universitet, pratar om klimatförändringars betydelse för virus förmåga att överleva i vatten och sprida sig till människor.

Lördag 16 juni

kl. 16.00–16.20: Akseli Hemminki, Helsingfors Universitet, Finland, föreläser om möjligheterna att använda adenovirus för att behandla olika cancertyper som vanliga cancerläkemedel inte fungerar mot.

För mer information, kontakta:

Niklas Arnberg institutionen för klinisk mikrobiologi, Umeå universitet
E-post: niklas.arnberg@climi.umu.se
Telefon: 090 7858440

Mer information om konferensen

Redaktör: Camilla Bergvall