"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-01-10

Stort forskningssamarbete kring astma och KOL

NYHET Forskningsprojektet Nordic EpiLung Study, som har fått ett stort forskningsanslag, ska under fyra år studera astma och KOL i Sverige, Norge och Finland.

Syftet med forskningsprojektet är att titta på likheter och skillnader i de tre länderna vad gäller sjuklighet, sjukvårdskonsumtion och långtidsöverlevnad.

Det faktum att länderna ser lite olika ut när det kommer till sjukvård och samhällsstruktur, gör det extra intressant att jämföra. Forskarna vill se om, och i så fall hur mycket, betydelse socioekonomiska faktorer har när det kommer till astma och KOL. Sådana faktorer kan handla om bland annat om befolkningarnas utbildningsnivå, inkomst och yrkestitel.

Projektet är ett samarbete med forskare vid OLIN-studierna (Obstruktiv Lungsjukdom i Norrbotten) vid Region Norrbotten och universiteten i Umeå, Göteborg, Helsingfors, Tammerfors och Trondheim.

De olika forskargrupperna har under lång tid bedrivit forskning kring dessa sjukdomar, med identiska metoder. Tack vare ett stort forskningsanslag får nu forskarna möjlighet att göra gemensamma studier. 

Projektet kommer att pågå under 2018-2021 och finansieras med 9,5 miljoner NOK av Nordiska ministerrådet (NordForsk).

Ansvarig för projektet är Eva Rönmark, professor vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin.

Redaktör: Lena Åminne