"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-11-21

Stort intresse för arbetsterapeutprogram på distans

NYHET Inför ansökan till hösten 2023 omarbetades det campusbaserade arbetsterapeutprogrammet till ett distansprogram. Söktrycket sköt i höjden och programmet attraherade studenter från hela landet.

Text: Lena Åminne

- Antalet förstahandssökande ökade över förväntan, en ökning på 469 procent, säger Ulla Nygren, programansvarig och studierektor vid avdelningen för arbetsterapi, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering.

- Vi hade högst söktryck i hela Sverige. Det verkar finnas ett större behov hos studenterna idag av att kunna studera på distans, och det innebär också en möjlighet för personer som av olika anledningar inte vill eller kan bryta upp från sitt sociala sammanhang för att studera.

Intresset för yrket är alltså stort och särskilt glädjande är ett bra söktryck från boende i norra regionen och från inlandet, med tanke på att det finns stort behov av att kunna rekrytera arbetsterapeuter.

Positivt är också en större bredd på ålder och erfarenheter hos studenterna.

- Vi har aldrig tidigare haft så många lite äldre sökande till programmet. Det är positivt med fler studenter som har erfarenheter från arbetslivet och livet, vi ser att det har bidragit till fler perspektiv i diskussioner nu, säger Ulla Nygren.