"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-10-30

Stort intresse för forskning om genus och välfärd

NYHET Det var nästan fullsatt på Kvinnohistoriskt museum den 11 oktober 2018 när Genusforskarskolan vid Umeå centrum för genusstudier arrangerade en föreläsningskväll. Tre doktorander presenterade valda delar av sin forskning i tjugo minuter långa presentationer.

Vicedekan Ann-Louise Silfver, med rötterna i Genusforskarskolan, var konferencier och inledde kvällen med att hälsa alla välkomna. I år löpte genus och välfärd som en röd tråd genom doktorandernas presentationer.

Desirée Enlund, Institutionen för geografi och ekonomisk historia, var först ut att presentera delar från sitt avhandlingsarbete under rubriken "Glesbygden organiserar sig: En platshistoria om vägen till BB-ockupationen i Sollefteå". Desirée berättade om hur såväl lokal som regional platshistoria användes för att mobilisera motstånd under perioden från att nedskärningarna offentliggjordes fram till ockupationen av Sollefteå sjukhus i januari 2017.

Därefter pratade Agneta Westergren, barnmorska och doktorand i Sexuell och reproduktiv hälsa vid Institutionen för omvårdnad, under rubriken "Bebisfabriken: En studie om medikaliseringen av förlossningsvården". Med avstamp i ett historiskt perspektiv redogjorde Agneta för vilka konsekvenser det har för de födande kvinnorna, deras partners, barnmorskor och obstetriker att ingrepp som igångsättning, ryggbedövning och kejsarsnitt ökar inom den svenska förlossningsvården.

Sist ut var Christine Bylund, Institutionen för kultur- och medievetenskaper, med presentationen "(O)beroendets politik: Möjliga och omöjliga relationsbildningar för personer med normbrytande funktionalitet". Christine presenterade hur välfärdsstatens stöd och service-insatser påverkar vardagslivet för den som har normbrytande funktionalitet samt hur förändringar i rätten till stöd och service-insatser påverkar möjligheterna att föreställa sig och agera på olika relationsformer och begär.

Ann-Louise Silfver var mycket nöjd med evenemanget:
- Kvällens föreläsningar lyfte på olika sätt forskning om välfärdsstaten vilket är en angelägen fråga inte bara för forskarsamhället utan även för en bredare allmänhet. Därför var det extra roligt att Genusforskarskolan och Umeå centrum för genusstudier ännu en gång fick möjlighet möta en intresserad och engagerad publik på Kvinnohistoriskt museum!