"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-09-04

Stort intresse för praktiknära skolforskning

NYHET Det finns ett stort intresse bland kommunerna i Norr- och Västerbotten att delta i försöksverksamheten ULF, hittills har fem intresseanmälningar inkommit till Umeå universitet som även leder en av de fyra noderna. ULF står för Utveckling, Lärande och Forskning och är initierat av regeringen och handlar om att utveckla samverkansmodeller för praktiknära skolforskning och skolutveckling.

– Det är oerhört glädjande att så många huvudmän anmält intresse för att vara med och utveckla förutsättningar för samverkan kring praktiknära forskning, säger Umeå universitets forskningssamordnare Kristina Hansson. Jag ser fram mot allt spännande som sker när engagerade och kloka människor från skola och akademi ska hitta gemensamma vägar för att bygga system som främjar forskning kring skolan och förskolans praktik.

ULF-avtalen har en viktig betydelse utifrån att parterna åtar sig att skapa de förutsättningar som krävs för att långsiktigt kunna arbeta med forsknings- och utvecklingsarbete. Det handlar exempelvis om att avsätta tid för personal att samverka med universitetet.

– För Piteå kommun är det viktigt att ligga långt fram. Genom att ge lärare möjligheten att utveckla sin undervisning utifrån vetenskaplig grund förbättrar vi kunskapen hos våra elever samtidigt som våra lärare får chansen att utvecklas i sin yrkesroll, säger Malin Westling förvaltningschef Utbildningsförvaltningen.

Försöksverksamheten ULF bedrivs på uppdrag av regeringen och syftet är att utveckla och testa olika modeller för långsiktig samverkan kring praktiknära skolforskning. Tanken med regeringsuppdraget är att bidra till en stärkt vetenskaplig grund i skola och förskola. Totalt ingår 25 lärosäten uppdelade på 4 olika noder som leds av Umeå universitet, Göteborgs universitet, Karlstads universitet och Uppsala universitet.

Text: Anna Holmström