"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-10-25

Stort intresse för träningsapp för äldre på Seniormässan

NYHET En träningsapp utvecklad på enheten för fysioterapi, Umeå universitet presenterades på Seniormässan på Nolia. Många besökare lockades av förevisningen av prototypen till träningsapp för äldre. Det stod klart att intresset är stort.

Fall är den vanligaste orsaken att skada sig vid hög ålder. Det finns evidens att specifik träning av balans och styrka minskar fallrisken med i genomsnitt 30 procent. Med en mobil applikation kan fallförebyggande träning spridas till personer i både glesbygd och tätort.

I ett tidigare projekt vid enheten för fysioterapi har en prototyp av applikationen Säkra Steg utvecklats i syfte att skapa en användbar produkt som upplevs tilltalande för målgruppen äldre personer över 70 år i eget boende, samtidigt som den är baserad på forskning. Prototypen skapades i nära samarbete mellan 18 medborgare mellan 70 och 80 år och forskare med kompetenser från fysioterapi, informatik och datavetenskap, träning, e-hälsa, teknik och genus. Applikationen är tänkt att finnas tillgänglig i en smart telefon eller läsplatta.

Petra Pohl, doktorand vid enheten för fysioterapi och en av forskarna bakom applikationen, har under ett par veckors tid presenterat prototypen på flera olika lokalföreningar inom ett antal pensionärsorganisationer, ibland tillsammans med någon av deltagarna. Hon var även på Seniormässan på Nolia efter en inbjudan från PRO.

- Intresset för appen var rekordstort. Det är tydligt att det finns ett stort behov av en träningsapp som kan användas i hemmet med filmer och tydliga instruktioner, säger Petra Pohl efter presentationen på Seniormässan i Nolia. Den här nya teknologin gör det möjligt för många äldre att få tillgång till evidensbaserad fysisk träning på ett användarvänligt sätt. Vi hoppas att t.ex. sjukgymnaster på hälsocentraler kan ge sina patienter råd att ladda hem applikationen i framtiden.

Swen Tjäderborn, en av deltagarna vid projektet Säkra Steg, och Petra Pohl vid en tidigare presentation av Säkra Steg på SPF Rönnen.
Foto: Anders Lindqvist

Redaktör: Sara Lundell