"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-04-27

Stort Östersjöprojekt på UMF

NYHET Under den gångna veckan har Umeå marina forskningscentrum, UMF haft besök av forskare från hela Östersjöområdet. Forskarna ingår i COCOA, ett projekt med syfte att studera omsättningen av näringsämnen i Östersjöområdet. Ett tjugotal forskare har jobbat nästan dygnet runt med att ta prover på vatten och sediment, analyserat proverna och sammanställt resultaten. Öreälvens mynningsområde har tjänat som ett utmärkt modellområde för projektet.

Det är ett 20-tal forskare från de olika länderna runt Östersjön som har tillbringat senaste veckan på UMF i Norrbyn. Det har rått en febril aktivitet, med provtagningar med UMF:s fartyg och analyser på laboratoriet nästan dygnet runt. Öreälvens mynningsområde tjänar som ett av modellområdena för projektet, och tidpunkten, med en begynnande vårflod i älven, har varit väl vald.

Det är sju olika kustområden i Östersjön som ingår i det fyråriga COCOA-projektet, vars syfte är att skapa större kunskap om omsättningen av näringsämnen i kustzoner. Projektledare är professor Daniel Conley från Lunds universitet, och han har varit ansvarig för att få alla delar av projektet att gå ihop. När forskargruppen nu lämnat UMF är det bara tillfälligt, och för att arbeta vidare vid andra modellområden i Östersjön. I augusti kommer hela gruppen åter, och förberedelserna för detta har redan satt igång.

Reportage från COCOA-veckan vid UMF

Mer information om COCOA-projektet

Mer information om UMF

Redaktör: Kristina Viklund