"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-04-03

Storvinst till Umeå i ny forskningssatsning

NYHET Umeå universitet har idag tillsammans med SLU i Umeå, Göteborgs universitet och Chalmers tilldelats närmare 80 miljoner kronor av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Anslagen går till två viktiga teknikplattformar.

Det är plattformarna för metabolomikforskning och kärnmagnetisk resonans, NMR, som nu får stöd. Dessa tekniker ger forskarna möjlighet att göra detaljerade studier av livets molekyler, något som är betydelsefullt för bland annat medicinsk forskning och växtforskning.

Totalt delade Knut och Alice Wallenbergs stiftelse ut 220 miljoner kronor inom livsvetenskap och medicin. Av dessa medel går 36 procent till ansökningar där Umeå universitet medverkat.
– Det är otroligt glädjande att Knut och Alice Wallenbergs stiftelse går in med ett sådant storslaget bidrag. Satsningen ligger helt i linje med våra egna prioriteringar och de nya miljonerna ger oss möjlighet att vidareutveckla teknikplattformarna och stärka vår ledande position – såväl när det gäller tekniken som den forskning som är kopplad till den. Det här är forskningsområden där vi befinner oss i den nationella och internationella forskningsfronten, säger Lena Gustafsson, rektor vid Umeå universitet.

Knut och Alice Wallenbergs stiftelse tilldelar 38, 7 miljoner kronor till Umeå universitet, SLU i Umeå och Chalmers för utrustning och drift av metabolitanalyser. Med hjälp av dessa analyser går det att få fram detaljerad information om alla små molekyler som är inblandade i cellens ämnesomsättning – metabolomet – till exempel aminosyror, socker, hormoner och fettsyror. Kopplingar finns till exempel till bakterieresistens, cancer och neurologiska sjukdomar som ALS och Parkinsson. Metaboliterna ger också viktiga ledtrådar om växter, till exempel hur de påverkas av kyla och hur trädens ved bildas. Thomas Moritz, professor vid SLU i Umeå är huvudsökande och från Umeå universitet medverkar Anders Nordström.

Det andra anslaget på 40,5 miljoner kronor går till utrustning och drift för NMR-spektroskopi. Denna ansökan bygger på ett samarbete med Göteborgs universitet. Forskare kan med hjälp av tekniken få information om struktur och dynamik hos biologiska molekyler på atomnivå. Unikt för tekniken är också att den gör det möjligt att studera molekylerna, till exempel proteiner, i lösning i sin naturliga omgivning. Göran Karlsson, Göteborgs universitet, är huvudsökande och från Umeå universitet medverkar Gerhard Gröbner och Jürgen Schleucher.

De båda plattformarna finns fysiskt placerade i Kemiskt biologiskt centrum, KBC, vid Umeå universitet, där Per Gardeström är vetenskaplig samordnare.
– Anslagen passar som hand i handske med den uppgradering av forskningsinfrastrukturen som vi gör inom KBC. Vi kommer nu att kunna erbjuda ännu mer högklassig service och support till Umeås båda universitet, men också till forskare runt om i landet, säger Per Gardeström.

Ett flertal av Umeå universitets starka forskningsmiljöer använder sig av teknikerna, däribland växt- och skogsbioteknik, infektionsbiologi, proteiners struktur och funktion, solljus som bränsle och miljöns kemi.

Utöver dessa anslag från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse är Umeå universitet inblandad i ytterligare ett anslag på 24 miljoner kronor som går till inköp av utrustning för hjärnavbildning.
http://www.umu.se/nyhet//.cid186925

För ytterligare information, kontakta gärna:

Lena Gustafsson, rektor vid Umeå universitet Telefon: 090-786 53 50
Mobil: 073-079 42 91

Per Gardeström, vetenskaplig samordnare för Kemiskt biologiskt centrum Telefon: 090-786 54 22
Mobil: 070-602 67 87

Foto: Johan Gunséus Bild 1: NMR-plattformen, från vänster: Jürgen Schleucher, Anders Öhman, Ina Ehlers, Tobias Sparrman, Gerhard Gröbner, Göran Larsson, Christoph Weise, Magnus Wolf-Watz. På bilden saknas plattformens manager Matthias Hedenström.
Bild 2: Metabolomikplattformen. På bilden syns Maria Ahnlund, forskningsingenjör vid Umeå Plant Science Centre.

Redaktör: Karin Wikman