"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-09-04

Strategiska miljoner till forskning om hjärnflöden

NYHET Ett forskningsprojekt i Umeå om ”hjärnans tvättmaskin”, det glymfatiska systemet, får 24 miljoner kronor i anslag från Stiftelsen för strategisk forskning. Det glymfatiska systemet tros ha koppling till bland annat sjukdomar som Alzheimers.

– Vi ska utveckla och utvärdera metoder som kan bidra med grundläggande förståelse för flera sjukdomar och förhoppningsvis ge vården nya verktyg för diagnos och behandling, säger Anders Eklund, professor vid Umeå universitet och projektledare.

Hjärnan och ryggmärgen är omgivna av en vattenliknande vätska som kallas cerebrospinalvätska. I en djurstudie har forskare i USA nyligen visat att vätskan även sköljer genom hjärnan och eventuellt kan fungera som ett hjärnans rengöringssystem. Vid demenssjukdomar som till exempel Alzheimers bildas så kallade plack i hjärnan. De är en ansamling av vissa proteiner. En hypotes är att i en frisk person spolas de proteinerna bort när cerebrospinalvätskan sköljer genom hjärnvävnaden. Denna sköljning, ”hjärnans tvättmaskin”, kallas det glymfatiska systemet. Demenssjukdomar skulle då delvis kunna förklaras med ett stört glymfatiskt system.

Idag är forskningen på det glymfatiska systemet i princip begränsad till experimentella modeller på djur. Projektet Glymfatiska systemet - en faktor vid demensutveckling handlar om att komma vidare med metoder för att undersöka det glymfatiska systemet på människor. Forskargruppen är sedan tidigare världsledande inom forskning på hydrocefalus som är en sjukdom med störning av tryck och flöden i cerebrospinalvätskesystemet. Inom det arbetet har man skapat avancerade metoder för undersökning av cerebrospinalvätskesystemet på patienter. Gruppen har bred kompetens inom flödesdynamik och inom klinisk hjärnavbildning med unik tillgång till ett toppmodernt system för undersökning med positionsemissionstomograf-magnetresonans.

– Forskargruppens sammansättning med flera olika forskningsdiscipliner ger oss en unik bredd och tillgång till både vitt skilda kompetenser och kvalificerad utrustning som tillsammans kan föra oss en bit framåt mot att kartlägga de patologiska mekanismerna bakom utveckling av demens, säger Anders Eklund.

Projektet är en samverkan mellan Region Västerbotten, företaget Likvor och Umeå universitet, där disciplinerna medicinsk teknik, neurologi, radiologi-nuklearmedicin och fysik deltar. Professor Anders Eklund vid Institutionen för strålningsvetenskaper är huvudsökande. Medsökande är Jan Malm, Katrine Riklund, Magnus Andersson och Anders Wåhlin.

Till nyheten hos Stiftelsen för strategisk forskning

Redaktör: Ola Nilsson

Kontakt

Anders Eklund
Professor med förenad klinisk anställning, professor
E-post
E-post
Telefon
090-785 40 24