"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-03-17

Strategiskt samarbete mellan Umeå och Linköpings universitet

NYHET Umeå universitet och Linköpings universitet inleder ett samarbete för att utveckla verksamheten vid respektive universitet och för att förstärka universitetens positioner på den nationella och internationella arenan.

– Våra universitet liknar varandra och vi har samma syn på den framtida utvecklingen i många frågor. Var för sig har vi arbetat med profilering av vår forskning och satsat på att höja kvalitén och förnya grundutbildningen. Något som har lett till en framgångsrik utveckling för de två universiteten, säger Umeå universitets rektor Göran Sandberg.

– Det här är ett unikt samarbete som inte bygger på geografisk närhet utan tar sin utgångspunkt i en samsyn på viktiga utbildnings- och forskningspolitiska frågor. Det är två universitet som båda har mycket höga ambitioner och som på viktiga områden kompletterar varandra, säger Mille Millnert, rektor vid Linköpings universitet.

Bedömning av examensarbeten och kvalitetssäkring av examination, utveckling av masterprogram, granskning av forskningsansökningar, stöd vid utredningar om misstänkt forskningsfusk, lärarutbyte, ledningsutveckling och kommersialisering. Det är några av de konkreta punkter som de båda universiteten vill utveckla samarbete kring.

– Det här samarbetet kommer att betyda oerhört mycket för båda parter, säger Åsa Bergenheim, prorektor för grund- och forskarutbildning vid Umeå universitet. Vi har mycket att lära av Linköpings universitet, och vi har också en hel del att bidra med. Linköpings universitet och Umeå universitet är redan idag kända för att hålla hög kvalitet. Tillsammans har vi erhållit fyra av sju utdelade nationella utmärkelser av för ”Framstående utbildningsmiljö”. Genom att hjälpas åt kan vi uträtta stordåd!

En styrgrupp med fem personer från varje universitet kommer att svara för samordningen av det gemensamma arbetet. Detta kommer att bedrivas inom följande sex områden :

•Utbildning •Forskning •Kompetensutveckling av lärare •Ledarutveckling •Administrativ utveckling
•Externa relationer

Linköpings universitet och Umeå universitet har en lång rad likheter. Universiteten är jämngamla, har ungefär lika många studenter och anställda, jämförbar ekonomisk omsättning samt i huvudsak likartad struktur avseende utbildningsutbud och forskningsinriktningar. Samtidigt finns även olikheter, exempelvis har Umeå universitet en större bred inom det naturvetenskapliga området medan Linköpings universitet har en mer omfattande teknisk utbildning och forskning. Till detta kan även läggas att universiteten är organiserade utifrån delvis olika principer.

Pressbilder finns på:
http://www8.presskontakt.umu.se/pressbilder/aktuella.htmlCurt Karlsson, universitetsdirektör vid Linköpings universitet, och Åsa Bergenheim,  prorektor vid Umeå universitet, är nöjda med den samrebetsöverenskommelse de båda universitetet undertecknat.
Foto: Mattias Pettersson

Kontaktpersoner:

Åsa Bergenheim, prorektor för grund- och forskarutbildning, Umeå universitet Tel: 090-786 79 49

Mobil: 0702-58 88 29

Lars Lustig, universitetsdirektör, Umeå universitet Tel: 090-786 97 97

Mobil: 073-620 50 01

Curt Karlsson, universitetsdirektör Linköpings universitet Tel: 013-28 10 27
Mobil: 0706-78 40 25

Redaktör: Carina Dahlberg