"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-10-03

Stress påverkar rehabilitering vid ospecifik nacksmärta

NYHET Många kvinnor lever med ospecifik nacksmärta, något som påverkar dem både socialt och i arbetslivet. Upplevd hög stress och låg kontroll i arbetet har ett tydligt samband med självskattad smärta, funktion och arbetsproduktivitet.

Detta visar en avhandling vid Umeå universitet som studerat behandlingsmodeller för ospecifik nacksmärta och ger fördjupad kunskap kring effekter av individanpassad rehabilitering och arbetsmiljöfaktorer.

Smärta i nacke och skuldra är ett vanligt förekommande tillstånd över hela världen och i Sverige anger mellan 30-40 procent av den arbetande befolkningen att de under den senaste veckan upplevt besvär från detta område. Ospecifik nacksmärta handlar om fall där smärttillståndet inte kan förklaras av andra diagnoser som exempelvis Whiplash-skador eller diskbråck.

– Generellt rapporterar kvinnor oftare att de har nack- och skulderbesvär i jämförelse med män och den bakomliggande orsaken till deras besvär är ofta okänd, säger Åsa Svedmark, som är doktorand vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering.
– Vid undersökning, behandling samt utvärdering av behandling för ospecifika nacksmärtor är det istället individens symptom och funktion som är vägledande.

Att behandla ospecifik nacksmärta

Tidigare studier har visat att individer med ospecifika nackbesvär har exempelvis sämre muskulär nackstyrka och minskad rörlighet i nacken. Behandling av denna grupp brukar bestå av styrketräning av nack- och skuldermuskler och/eller manuella tekniker för ökad rörelseförmåga. Dessa studier har dock visat att denna behandlingsform endast ger måttliga resultat och dessutom har företrädelsevis kortvarig effekt.

Åsa Svedmark har i sitt avhandlingsprojekt undersökt om kvinnor med ospecifika nackbesvär, som genomgått behandling i form av ett skräddarsytt program med träning och fysioterapi helt anpassat till individens symptom och funktion, får bättre effekt på smärta och funktion jämfört med kontrollgrupper. I en randomiserad kontrollerade studie ingick 120 kvinnor i åldrarna 20-65. Alla deltagarna var i arbete och hade ospecifika nackbesvär. De lottades till tre grupper: (1) skräddarsydd behandling; (2) icke-skräddarsydd behandling; och (3) en kontrollgrupp som inte fick någon behandling i studien men som var fria att söka vård på egen hand.

Ingen större effekt med skräddarsydd behandling

Resultaten visade till forskarnas förvåning att personer i gruppen som fått den skräddarsydda behandlingen inte hade bättre effekt än de som fått en icke-skräddarsydd behandling. Båda behandlingsgrupperna hade bättre effekt än kontrollgruppen. Av uppföljande studier framgick att upplevd hög stressnivå samt låg kontroll över det egna arbetet hade signifikanta samband med mer nacksmärta och sämre resultat av behandlingen på lång sikt. Slutligen visade resultaten att det inte fanns några signifikanta samband mellan nacksmärta och resultat i fysiska tester av nackmuskelstyrka och nackrörlighet. Däremot fanns samband mellan ökad nackrörlighet och förbättrad funktion/symptom kopplade till nackbesvär.

Åsa Svedmark
Foto: Privat

– Resultaten i avhandlingen bekräftar vad tidigare studier visat, nämligen att fysioterapi med fokus på träning av nacke-skuldra har positiva effekter för kvinnor med ospecifika nackbesvär. Samtidigt erbjuder avhandlingen ett viktigt kunskapsbidrag om tydliga samband mellan upplevd nacksmärta, stress och kontroll i arbetet, och mellan nackrörlighet och nackfunktion/symptom, säger Åsa Svedmark.

Åsa Svedmark kommer från Vilhelmina och bor i Umeå. Hon är fysioterapeut med vidareutbildning i ergonomi och ortopedisk manuell terapi, och har en magisterexamen i fysioterapi. Innan doktorandutbildningen arbetade Åsa som klinisk fysioterapeut i eget företag och efter disputationen kommer hon att arbeta som ergonom vid VLLs företagshälsovård.

Länk till avhandlingen

För mer information, vänligen kontakta:

Åsa Svedmark, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Umeå universitet
E-post: asa.svedmark@umu.se

Om disputationen:

Fredagen den 6 oktober försvarar Åsa Svedmark, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, sin avhandling med titeln: Nacksmärta hos kvinnor. Effekten av individanpassad rehabilitering och betydelsen av fysiska och psykosociala arbetsmiljöfaktorer. Engelsk titel: Neck pain in women. Effect of tailored treatment and impact of work environment. Opponent: Professor Ottar Vasseljen, Institutt for Samfunnsmedisin og sykepleige, Fakultet for Medicin og helsevitenskap, Trondheim. Huvudhandledare: Docent Martin Björklund.
Disputationen äger rum kl. 9.00 i Vårdvetarhusets aula, Umeå universitet.

Bild: Mostphotos

Redaktör: Daniel Harju