"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2004-09-22

"Stroke – ett slag mot hjärnan" Forskningens Dag nu i bokform

NYHET Stroke (slaganfall) drabbar årligen ca 30 000 personer i Sverige. Denna folksjukdom stod i centrum för Forskningens Dag i våras, som Medicinska fakulteten vid Umeå universitet nu redovisar i gratisboken "Stroke – ett slag mot hjärnan".

Det här är en sjukdom som egentligen är två: Blodpropp eller blödning i hjärnan. Det typiska tecknet är en plötslig halvsidig förlamning eller att talförmågan försvinner. Den drabbade har vanligen inte ont, men ändå är det ett akut och livshotande tillstånd. Det är viktigt att direkt komma till sjukhus, inte minst eftersom möjligheterna att förhindra eller lindra bestående skador har ökat dramatiskt på senare tid. Villkoret är emellertid att behandlingen kan ges inom några timmar.

Det här vitala forskningsområdet stod i centrum för Forskningens dag i Umeå den 25 april 2004, då fem aktiva forskare vid Umeå universitet berättade om sina och andras rön kring stroke. Föredragen och den efterföljande frågestunden är samlade i den här boken.

"Varför får man stroke?" – Kjell Asplund, professor i medicin och generaldirektör i Socialstyrelsen, reder ut orsakerna till denna tudelade sjukdom och presenterar fyra enkla förebyggande insatser som skulle kunna minska antalet drabbade med åtminstone en tredjedel.

"Stroke – många drabbas men allt fler överlever" – Birgitta Stegmayr, docent i medicin, ledare för MONICA-projektet i de båda nordligaste länen, belyser hur andelen dödsfall i stroke har halverats sedan 1980-talet medan antalet insjuknande är tämligen konstant.

"Att leva med stroke" – Birgitta Bernspång, professor i arbetsterapi, berättar engagerat om den långa vägen tillbaka till arbets- och vardagslivet efter ett insjuknande i stroke. Hur påverkas samlivet när den ene av två makar plötsligt inte är densamme?

"Den anpassningsbara hjärnan" – Lars Nyberg, professor i psykologi och framgångsrik hjärnforskare, presenterar spännande rön om hur hjärnan faktiskt kan anpassa sig efter ett insjuknande i stroke. Det kan t.o.m. bli så att friska delar av hjärnan tar över funktionerna från de delar som har skadats.

"Optimismen inför framtiden" – Per Wester, professor i medicin, sammanfattar de senaste årens stora framsteg när det gäller behandling av stroke, framför allt vid särskilda stroke-enheter på sjukhusen. Det finns möjligheter att begränsa och t.o.m. vända skadutvecklingen i hjärnan, men då handlar det om timmar…

Boken avslutas med en diskussion och frågestund, ledd av TV-journalisten Sverker Olofsson.

Den tryckta versionen kan beställas från:

E-post: hans.fallman@adm.umu.se
Tel. 090-786 64 65.

Boken, liksom de tidigare i samma serie, kan också läsas helt eller kapitelvis på fakultetens webbsidor: www.umu.se/medfak/forskning/popularvetenskap.html

Redaktör: Hans Fällman