"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-03-19

Student belönas för examensarbete om Lycksabäcken

NYHET Tove Hägglund, tidigare student vid biolog- och geovetarprogrammet vid Umeå universitet, tilldelas Lycksele lärcentrums stipendium 2011 för sitt examensarbete ”Guide över geovetenskapliga värden i Lycksele kommun”.

Hennes examensarbete handlar om Lycksabäcken, en dalgång nordväst om Lycksele. Området är av riksintresse på grund av de unikt formade isälvssediment som präglar landskapet. Tove Hägglund har genom litteraturstudier, granskning av kartor och flygbilder, samt undersökningar i fält i området försökt skapa en bild av hur formerna bildats.

– Jag tror att sedimenten är avsatta av vattenmassor med ursprung i Umeälvens dalgång, säger hon. På något sätt har den isälv som gick fram i Umeälvens dalgång periodvis blockerats av ras och styrts om till Lycksabäckens dalgång. När dessa blockeringar släppt har Umeälven återgått till sitt normala lopp.

Detta hände för cirka 9 000 år sedan. Det gick förhållandevis snabbt när iskanten drog sig tillbaka i området, under en 40-årsperiod drog sig inlandsisen tillbaka 300–500 meter per år. Spåren syns än i dag i torrfåror och isälvssediment.

– Speciellt kring Mettjaur finns isälvssediment och torrfåror i väldigt unika former, bland annat i form av en åtta, säger Tove Hägglund. I min rapport har jag visat ett scenario för hur jag tror att det gick till när de bildades.

Tove Hägglund hoppas att det faktaunderlag hon tagit fram i sitt examensarbete kommer att användas för att göra området kring Lycksabäcken och dess historia tillgängligt för en bredare publik, till exempel i en naturguide.

Tove Hägglund tog kandidatexamen vid biolog- och geovetarprogrammet i februari 2012, efter att ha byggt på sin utbildning med en magisterexamen i miljö- och hälsoskydd. Hon är i dag anställd vid ekologkonsultföretaget Enetjärn Natur i Umeå.

Stipendiesumman är 13 000 kronor. Stipendiet delas ut tisdag den 20 mars av Lycksele kommuns tillväxt- och planeringsutskott. Stipendieceremonin sker i samband med en lunch i Ansias bagarstuga kl 12.00-13.00.

Den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Umeå universitet har 5 000 studenter, 300 forskarstuderande och en stark forskning. Fakultetens institutioner och tre högskolor, Tekniska högskolan, Designhögskolan och Arkitekthögskolan, samlar forskning och utbildning inom kemi, fysik, biologi, datavetenskap, matematik, teknik, lärarutbildning, arkitektur och design.

Text: Anna-Lena Lindskog

För mer information, kontakta gärna:

Tove Hägglund, stipendiat Telefon: 070-200 35 22
E-post: tove.hagglund@gmail.com Eva Wiberg, Lycksele lärcentrum Telefon: 070-206 25 09
E-post: eva.wiberg@lycksele.se

Redaktör: Ingrid Söderbergh