"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-08-28

Studenter allt nöjdare med sin praktik

NYHET Umeå universitet klättrar från plats 14 till plats 5 i en rankning där studenter som utbildar sig till sjuksköterska, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterska har betygsatt sin praktik.

719 studenter vid 25 universitet och högskolor besvarade frågan om vilket sammanfattande betyg de ville ge sin praktik, den så kallade verksamhetsförlagda utbildningen, VFU. Umeå universitet hamnade på en femteplats med fyra högskolor före sig i toppen.

- Det är säkert flera faktorer som bidragit till det förbättrade resultatet, säger Lisbeth Sjöström, VFU-samordnare, Institutionen för omvårdnad. Samarbetet mellan universitet och hälso- och sjukvården har utvecklats och om det uppstår problem så löser vi det i samverkan. Det pågår ständigt fortbildning och viljan är stor att studenter fortsättningsvis ska vara nöjda med sin VFU.

Bra bemötande på arbetsplatserna

Vårdförbundet Student har för andra året i rad gjort en enkät som rör VFU och syftet är att kartlägga studenters upplevelser av verksamhetsförlagd utbildning, VFU, för att ha ett underlag vid diskussioner och utvecklingsarbete med universitet och högskolor. Resultatet presenteras inte för respektive lärosäte, alla lärosätens resultat är sammanslagna.

Resultatet i årets undersökning är i stort detsamma som ifjol – de flesta studenter är generellt sett nöjda med sin VFU. De fick ny teoretisk kunskap och möjlighet att tillämpa sina akademiska kunskaper. De tycker också att de fick ett bra bemötande på arbetsplatserna och att de blev objektivt och rättvist bedömda.

Ett något sämre betyg fick stödet från universitetet/högskolan under praktiken samt daglig tid för reflektion med handledare. Handledare har en viktig betydelse för upplevelsen av VFU och därför har Vårdförbundet Student i en lista på förslag hur VFU kan förbättras, pekat på handledarrollen. De föreslår exempelvis obligatorisk handledarutbildning för alla handledare och att de får mer tid och stöd i sin handledarroll, från både arbetsgivare och kollegor.

Interprofessionellt lärande

Ett förslag handlar också om utvecklat teamarbete genom att öka det interprofessionella lärandet. Det finns speciella avdelningar som till viss del drivs av studenter från olika professioner, i team och under handledning – klinisk utbildningsmottagning och klinisk utbildningsavdelning. Av de studenter som haft placeringar på sådana studentdrivna avdelningar är det färre i årets undersökning som angav att det var bättre än traditionell VFU.

- Det är svårt att svara på varför betygen blivit lägre av de studenter som varit på dessa enheter. Det som motsäger resultatet är att de här avdelningarna har lättare att rekrytera personal. Studenter vill i högre grad komma tillbaka och arbeta där efter avslutad utbildning, jämfört med enheter med traditionell handledning, säger Linda Wahlqvist, VFU-strateg vid Medicinska fakulteten.

Rese- och boendekostnad

Rese- och boendekostnad är ett problem som studenter har angett i undersökningen.

- Detta är en stor och viktig fråga, konstaterar Linda Wahlqvist. Umeå universitetet ersätter, i 2017 års prisläge, studenterna med 2228 kronor i månaden för dubbelt boende och en resa tur och retur till orten där student gör sin VFU. Men det täcker sällan hela merkostnaden för studenterna. Vissa landsting/regioner bidrar med det överskjutande beloppet för boendet och även visst resebidrag förekommer, vilket är mycket positivt - förhoppningsvis följer fler efter.

Bild: Student på sjuksköterskeprogrammet vid Umeå universitet. Foto Malin Grönborg.

Redaktör: Lena Åminne