"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-01-13

Studenter bygger utställning i Second Life

NYHET Virtuella världar, som Second Life, har blivit en allt intressantare arena för pedagogiska och konstnärliga experiment. Nu har museologistudenterna vid Umeå universitet äntrat den digitala scenen.

Hjärtligt välkommen på vernissage den 20 januari 19.00 i HUMlab, Umeå universitet!

Second Life är en 3D-värld på internet med användare öven hela världen. Otaliga gallerier, museer och konstnärer är redan verksamma i världar som Second Life. Nu har museologistudenter vid institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet, äntrat den digitala scenen.

Inom ramen för sin utbildning har studenterna under några intensiva veckor utforskat vilka möjligheter virtuella världar har som museologisk plattform. Resultatet är fyra utställningar som belyser och bearbetar teman som genus/sexualitet/funktionsnedsättning, social skiktning, plats/region/nation samt etnicitet/religion.

För dig som redan har en användare i Second Life kan utställningarna från och med vernissagedagen den 20 januari nås via:
http://xrl.us/HUMlabSL
Vid vernissagen kommer studenterna att finnas på plats med en avatar för att svara på frågor från andra avatarer och guida dem runt.

3D-världen Second Life är en social arena som ger möjlighet att kommunicera och lära nytt på ett annat sätt än tidigare digitala plattformar. Så vitt vi vet är museologiprogrammet vid Umeå universitet först i Sverige med att använda Second Life i undervisningen på det här sättet.

För ytterligare information, kontakta gärna
Susanne Lindström, institutionen för kultur- och medievetenskaper,
tel. 090-7866979

Redaktör: Helena Vejbrink