"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-03-01

Studenter gör filmer om brandskydd

NYHET Brand är Umeå universitets största risk för stora person- och sakskador. Nu har studenter från Digital medieproduktion gjort fyra filmer för att informera om vad som kan göras vid en brand.

Alla institutioner och enheter ska genomföra en förebyggande brandskyddsrond varje år och genomföra utrymningsövningar regelbundet. All personal ska också genomgå en grundläggande brandskyddsutbildning.

För att ge mer information kring brandskydd har studenter på programmet Digital medieproduktion fått i uppgift att ta fram filmer som visar vad som ska göras om brandlarmet går.

– Det är alltid extra motiverande för studenterna att jobba med riktiga case. Det ställer andra krav, de tvingas sätta ord på den kreativa processen och göra den professionell. Det är oerhört värdefullt att få arbeta tillsammans med universitet på detta sätt, säger Annakarin Nyberg, lärare på kursen.

– Det är fantastiskt bra att vi kan få nyttja studenternas kunskap och att det här kan få bli en del av deras utbildning, säger Carolin Johansson, arbetsmiljösamordnare på Umeå universitet.

– Jag är mycket nöjd med deras jobb, med upplägget, med utformningen. Det är över förväntan, fortsätter hon.

Filmerna är till för anställda och studenter på Umeå universitet för att ge information om brand och brandskydd. De ligger nu ute på Umeå universitets webb.

Se även filmerna via Vimeo
Brandskydd kontorsmiljö

Brandskydd lärare i undervisning

Brandskydd labbmiljö

Brandskydd studenter

Bilden ovan: Carolin Johansson, arbetsmiljösamordnare, och Annakarin Nyberg, lärare, båda till vänster, tillsammans med studenter vid Digital medieproduktion som gjort brandskyddsfilmerna.

Redaktör: Mikael Hansson