"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-02-17

Studenter granskar framtidens teknik

NYHET Smarta garderober, trådlös mobilladdning och robotar som kan anta nya former. Det är några framtida visioner som studenter på Digital medieproduktion vid Umeå universitet lyfter fram när de diskuterar utmaningar med framtidens mediesamhälle.

Hur ser det ut när dagens studenter ska förutspå framtiden? Vilka frågor ser de som viktiga att lösa? Säkerhet, strålning, teknikskiften i vården, utmaningar med intelligenta system och robotars del i samhället är några frågor som diskuteras när 24 studenter på programmet Digital medieproduktion får i uppgift av läraren PO Ågren att ge sina visioner av ett framtida mediesamhälle.

Men det handlar kanske inte främst om att pricka rätt utan mer om att förstå de problem och möjligheter som kan komma med framtidens teknik.

Här är några av de tekniska lösningar och utmaningar som studenterna lyfter fram under sina redovisningar av kursen Framtidens digitala mediesamhälle.

Quadrobe - den smarta garderoben

Victor Tällö, Amanda Karlsson, Jesper Nyström och Sissela Winberg har utvecklat en idé till en smart garderob som är kopplad till en app i mobilen.

Quadrobe flyttar in användarens garderob i en app i mobilen. Appen hjälper till med att välja kläder på morgonen och tar då hänsyn till dagens väder och vad som kommer att hända under dagen. Varje plagg är märkt med en QR-kod så att det ska vara lätt att skanna in dem i appen. Det finns också en funktion som gör det möjligt att dela sitt klädval med vänner som då kan de kommentera klädvalet.

Den stora utmaningen, som studenterna diskuterar, är hur klädföretagen ska övertygas om att sätta fast QR-koder bredvid tvättlappen.

Trådlös mobilladdning

Tyra Sundqvist, Emma Jonsson, Joakim Bergqvist och Edvin Tedebring föreslår en trådlös mobilladdning som tekniklösning för framtiden.

I studenternas framtidsvision ska det inte längre behövas några sladdar för att ladda mobilen. Ikea har redan trådlös laddning i några av sina möbler men studenterna tar tekniken längre genom att föreslå att mobilladdning ska fungera på flera meters håll från laddningsstationen. Lösningen är en applikation i mobilen som kommunicerar med trådlösa laddningsstationer. Dessa kan finnas i hemmet, på bussen, busshållplatsen, fiket, restaurangen och andra platser.

En av frågorna studenterna diskuterar är om ökad strålning kan vara farligt och framför allt vilken syn på strålning som kommer att finnas i framtiden.

Sören – ett allomfattande intelligent system

Jakob Nihlwing, Karl Rydin, Hanna Timan och Yasmin Borg har utvecklat ett förslag till ett allomfattande intelligent system som fått namnet Sören. 

En av studentgrupperna presenterade Sören, ett intelligent system som lånat drag av Apples Siri. Men Sören är långt mer intelligent som sökmotor, vårdguide, minneslagring och även känslomässig kompis. Istället för att vara beroende av 20 till 30 olika appar som gör var sin sak räcker det med Sören.

I gruppens redovisning väcks frågor om risken med att stater och diktaturer kan kontrollera medborgarna med ett sådant system. Vilka utmaningar finns med artificiell intelligens?

Virtuell verklighet i sjukvården

Mimmi Äijö, Philip Björkstrand, Clara Gustafsson och Alexander Hedlund gör en framtidsspaning om virtuell verklighet i framtidens hälsovård.

Billigare vård, förbättrad hälsa för alla och mindre medicinbruk i samhället kan bli resultat av virtuell verklighet i vården, menade en av studentgrupperna. ”Istället för att ta piller tar man på sig ett par briller”, menade en av studenterna skämtsamt, fast ändå med lite allvar utifrån de förväntningar som redan nu finns på virtual reality-glasögon och liknande teknik.

Här är en av de stora frågor som studenterna diskuterar om medborgare och patienter kommer att acceptera denna teknik och vilja använda den.

Unity – den smarta roboten som formar sig efter användarens behov

Linn Olsson, Marcus Björns, Linnea Lingebrandt och Martin Lundmark har tagit fram ett förslag till en framtida robot.

Framtidens robotsamhälle var en fråga som väcktes av en studentgrupp. De presenterade Unity, en robot som inte bara kan hjälpa till med barnens läxor och kan vara en personlig tränare utan även anta olika fysiska former. Om användaren vill att den ska se ut exempelvis som en katt så kan roboten förvandla sig till det.

Här väcks en diskussion om säkerhetsfrågor. Vad händer om sådana smarta robotar kan hackas? En annan fråga som tas upp handlar om moral och etiska val. Vad får en robot göra? Kan den tillåtas döda människor?

Framtidens reklam

Adrian Lyxell, Agneta Lidén, Jonathan Ström och Otilia Lindblad har tittat närmare på framtidens reklam. 

I takt med att traditionell tv försvinner och internet växer förändras också reklamen, menade en av studentgrupperna. Här diskuteras om produktplacering kommer att bli än mer vanligt i framtiden då reklamen söker sig till nya former och nya teknikplattformar. Diskussionerna rör också om det ska gå att sätta gränser för viss reklam, men vem ska då sätta dessa gränser och vad ska vara tillåtet eller inte?

Redaktör: Mikael Hansson