"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-12-16

Studenter i samarbete kring filmproduktion

NYHET Studenter på Digital medieproduktion har fått pröva bearbeta manus från studenter på Umeå universitets manusutbildning. Ett lärorikt arbete som visade på de utmaningar som ligger i att göra en filmproduktion med stoff från någon annans manus.

– Vi vill att våra studenter på Digital medieproduktion ska få chans att förhålla sig till andras arbeten. Ofta skriver ju våra studenter annars själva sina manus och får på så vis större frihetsgrader i sitt arbete. Det här ställer andra krav, de tränar upp andra förmågor, säger Annakarin Nyberg, lärare på kursen där studenter från Digital medieproduktion fått möta studenter från Umeå universitets manusutbildning.

Studenterna på Digital medieproduktion har under kursen fått lära sig metoder och tekniker för att professionalisera det kreativa arbetet. En del har varit att kunna förklara och kommunicera designprocesser för att få ett smidigt samarbete med en kund eller uppdragsgivare.

Agil filmproduktion

– Studenterna har också jobbat med agilt projektarbete, helt enkelt planerat och genomfört sitt arbete i linje med det agila arbetssättet, fortsätter Annakarin Nyberg.

Det agila arbetet i filmproduktionen är något som flera av studenter betonar som en värdefull erfarenhet.

– Vi har kunnat kommunicera bra och har haft tydliga ansvarsområden med agil projektledning, säger Mimmi Äijö, om arbetet i sin studentgrupp.

– Vi har lagt upp arbetet med styrda tidsramar där det är tydligt hur lång tid etapperna får ta. Vi har bara haft fyra veckor på oss att skapa en hel digital medieproduktion och därför har det varit viktigt, säger Agneta Lidén, som haft rollen som projektledare inom studentgruppen.

Bearbetning

För studenterna låg det en extra utmaning i att produktionen skulle göras utifrån någon annans manus. Michael Hedlund var en av studenterna som fick sitt synopsis bearbetat.

– Jag tycker att de prickat in mitt manus riktigt bra. Framför allt med dramat och ångesten som var ursprungsidén i manuset. Jag var tvungen att försöka förmedla en bred grundhistoria med en grundkonflikt och huvudkaraktärerna. Jag tycker det är häftigt att de hittat en grund i det jag gjort, säger Michael Hedlund.

Bilden ovan: I mitten Michael Hedlund vars filmsynopsis bearbetades av studenter från Digital medieproduktion. Från vänster Yasmine Borg, Agneta Lidén, Adrian Lyxell, Michael Hedlund, Victor Tällö och Mimmi Äijö.

Redaktör: Mikael Hansson