"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-01-14

Studenter i samarbete med Wikimedia

NYHET Masterstudenter på Informatik vid Umeå universitet har utvecklat lösningar som ska göra det roligt att kategorisera bilder på Wikimedia med telefoner eller surfplattor.

Det finns över 24 miljoner bilder varav 400 000 är okategoriserade på Wikimedias öppna bilddatabas Wikimedia Commons. Genom att dra fördel av samma mekanismer som får oss att vilja spela TV- eller datorspel om och om igen har masterstudenter på Informatik vid Umeå universitet utvecklat lösningar som ska göra det roligt att kategorisera bilder via våra telefoner eller surfplattor.  

Studenterna som läser Masterprogrammet i människa-datorinteraktion och sociala medier vid Umeå universitet har åtagit sig en delikat uppgift. De ska ta fram en lösning för att stödja kategorisering av bilder som laddas upp till Wikimedia Commons. Här finns över 24 miljoner bilder och varje dag laddas 1000 bilder upp utan att kategoriseras. Alla bilder är fria att användas, men kategoriseringen av innehållet och sökfunktionen behöver förbättras.

– Vi får en massa helt nya uppslag och idéer från folk som är duktiga på användbarhet och gamifiering. Det ger en helt ny synvinkel med deras expertkompetens, säger Jan Ainali, chef på Wikimedia Sverige.

Tillsammans med Sara Mörtsell, utbildningsansvarig, är det han som äger problemet och är beställare av de förslag som de fem studentgrupperna utvecklat under de 10 veckor som projektet pågått. Samarbete med externa aktörer, i det här fallet Wikimedia, präglar hela programmet och ger inte bara ett mervärde för organisationer som Wikimedia, utan även för de studenter som skapar relationer med externa företag och som får tillämpa sin kompetens för att lösa organisationers verkliga problem.

Se ett exempel på prototyp från studenterna.

Lösning för mobiler

I det här fallet består problemet i att utveckla lösningar för mobila enheter som baseras på gamification eller spelifiering som det kallas på svenska. Det innebär att användarna ska lockas att vara med och bidra till kategorisering av bilder genom en spelupplevelse. Det skall vara kul.

Under presentationen visar fem grupper upp sina förslag på lösningar och Jan och Sara antecknar flitigt och tar bilder av studenternas förslag. Det märks att de är mycket imponerade av resultatet, inte minst då de på ett tidigt stadium frågar om hur de får använda sig av de presenterade förslagen.   
– Den här typen av spel och att få fler involverade är jättespännande och skulle fylla en mycket bra funktion, säger Sara Mörtsell entusiastiskt sedan hon fått se vad studenterna tagit fram.

Nu tar Jan Ainali och Sara Mörtsell med sig alla tankar och material hem till huvudkontoret för Wikimedia Sverige med ambitionen att ta vid och fortsätta utveckla det studenterna lagt grunden för.

Bakgrund till programmet

Masterprogrammet i människa-datorinteraktion och sociala medier ges av institutionen för Informatik och fokuserar på analys och design av samspelet mellan människor och IT. Studentgruppen som till stor del består av internationella studenter utvecklar under programmet sin kompetens kring bland annat interaktionsdesign, inte sällan genom praktisk verksamhet i det dedikerade lab som är kopplat till programmet.

Bilden ovan: Från vänster: Sara Mörtsell, Wikimedia, Erik Hjelm, student, Andreas Lund, lärare, Jan Ainali, Wikimedia, Rikard Harr, lärare, Vaso Mulonopoulou, student, Adam Sjöberg, student.

Redaktör: Mikael Hansson