"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-03-24

Studenter lyfter upp problem på tandläkarutbildningen

NYHET Medicinska studentkåren har i en skrivelse pekat på brister på tandläkarutbildningen vid Umeå universitet. – Vi ser mycket allvarligt på detta. Vi har redan inlett ett arbete för att komma till rätta med problemen, säger Bengt Järvholm, dekanus för den medicinska fakulteten.

Bristerna som lyfts fram i skrivelsen rör främst ett antal fall av dåligt bemötande och dålig kommunikation. Bland annat har ett antal studenter som kombinerar studier med föräldraskap uppgett att de upplever studiesituationen som pressad och att det är svårt att vara frånvarande. Studenter uppger också att de känner oro för att framföra synpunkter på utbildningen, de oroar sig för att det ska påverka bedömningen av dem. Medicinska studentkåren har också identifierat brister i utbildningens innehåll och upplägg.

– Den situation som beskrivs i skrivelsen är oacceptabel. Universitetsledningen ser mycket allvarligt på den kritik som förts fram. Vi är glada för att kåren har lyft frågan. Studenter ska aldrig behöva vara rädda för att föra fram sina åsikter om kurser och sin utbildning. Kursutvärderingarna är till för att förbättra kvalitén och komma till rätta med brister. Sedan en tid tillbaka jobbar vi universitetsövergripande med frågan om att underlätta kombinationen av föräldraskap och studier, något som tyvärr kan vara ett problem även på andra utbildningar, säger Åsa Bergenheim, prorektor för grund- och forskarutbildning.

– Det är bra att kritiken har kommit till vår kännedom. En bra miljö för lärande måste vara trygg så att studenterna vågar peka på brister utan att känna att de kan utsättas för repressalier. Det är viktigt att vi får återkoppling från studenterna för att vi ska kunna höja kvaliteten på våra utbildningar, konstaterar Bengt Järvholm.

Eva Levring Jäghagen, ordförande i programrådet för de odontologiska utbildningarna tycker också att det är bra att problemen belysts.

– Det är mycket illa att studenter inte känner att de kan säga vad de tycker om utbildningen. Ännu värre är att studenter oroar sig för att framföra synpunkter för att man är rädd att det ska påverka lärarnas bedömning i examination. Vi arbetar nu med en handlingsplan för att återfå studenternas förtroende vid utbildningen.

Tandläkarutbildningen är, till skillnad från många andra utbildningar, till stor del schemabuden, vilket minskar flexibiliteten för frånvaro.

– Vi är medvetna om att tandläkarutbildningen är kompakt. I utbildningen ingår klinisk färdighetsträning i stor omfattning för att studenterna ska vara väl förberedda när de börjar arbeta som tandläkare. Studenterna är schemalagda med teoretisk utbildning och klinik upp till 32 timmar i vecka. Till det kommer tid för självstudier och inläsning. Men självfallet anser vi att man ska kunna förena föräldraskap och tandläkarutbildning. Vi kommer att arbeta för att underlätta detta ytterligare, säger Eva Levring Jäghagen.

Kontaktpersoner:Dekanus Bengt Järvholm
Mobil: 070–619 22 41

Åsa Bergenheim, prorektor
Mobil: 0702–58 88 29

Redaktör: Carina Dahlberg