"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2024-05-16

Studenter manifesterar för Palestina på campus

NYHET Propalestinska studentprotester äger rum på Campus Umeå. Andra myndigheter är informerade och Umeå universitet har besvarat de frågor som protestgruppen har skickat till universitetet. – Så länge det går lugnt till ser universitetet inga problem med att manifestationen äger rum, säger Per Ragnarsson, biträdande universitetsdirektör vid Umeå universitet.

Sedan mitten av april har propalestinska studentprotester ägt rum i USA. Protesterna har sedan dess spridit sig till campus i andra länder i världen och Europa, bland annat ett antal campus i Sverige. Onsdagen den 15 maj påbörjade gruppen "Umeås studenter i solidaritet med Palestina" en manifestation och satte upp tält på Campus Umeå.  

Umeå universitet understryker vikten av yttrande- och demonstrationsfrihet och kommer alltid att försvara varje medborgares rätt till fredliga och lagliga demonstrationer. Att engagera sig i de frågor som man tycker är viktiga är en grundbult i den akademiska friheten som Umeå universitet värderar högt. 

Biträdande universitetsdirektör Per Ragnarsson besökte manifestationen vid lunchtid på onsdagen för att samtala med deltagarna. 

– Det var ett bra och lugnt samtal. Universitetet vill betona att det är viktigt att alla ska känna sig välkomna och trygga på våra campus. Om manifestationen sker på ett fortsatt lugnt sätt och inte stör undervisning, forskning eller ordningen på campus så ser vi från universitetets håll inga problem med att den pågår i dagsläget, säger Per Ragnarsson. 

Universitetet har svarat gruppen

I samband med manifestationen i Umeå har protestgruppen lämnat en lista med synpunkter till universitetet, bland annat om att universitetet bör göra offentliga ställningstaganden för Palestina och avbryta samarbeten med Israel. Universitetet har svarat gruppen.  

Universitetets förklarar i sitt svar att som statlig myndighet är det inte universitetets uppgift att driva politiska frågor. Universitetens uppgift är att oberoende bedriva utbildning och forskning. 

Umeå universitet värnar akademisk frihet och akademisk autonomi, vilket innebär att forskare har stor frihet att själv avgöra vilka de vill samarbeta med utifrån sitt område och så länge de följer beslut som fattats av riksdag och regering.

I de fall universitetet har agerat med anledning av en konflikt eller omvärldshändelse har det varit utifrån anvisningar från regeringen, som exempelvis vid Rysslands invasion av Ukraina, då regeringen beordrade myndigheter att avbryta samarbeten och handelsavtal med Ryssland. Svenska myndigheter ombads även att visa solidaritet med Ukraina, Umeå universitet valde då bland annat att hissa Ukrainas flagga på campus i Umeå.

Inget samarbete med israeliskt lärosäte

Umeå universitet har i dag inget akademiskt samarbete med något lärosäte i Israel. Däremot kan det finnas samarbeten mellan enskilda forskare vid Umeå universitet och israeliska forskare, inom internationella forskningsprogram. Umeå universitet har inte några studentutbytesavtal med något universitet i Israel.

Protestgruppen har även ställt frågor om universitetet har avtal om att köpa varor och tjänster från Israel. Umeå universitet följer Lagen om offentlig upphandling. Det innebär att universitetet inte kan utesluta varor och tjänster från något land, om det inte finns några handelsrestriktioner mot landet i fråga.

Polisen har varit i kontakt med personerna som protesterar. Då det inte fanns något tillstånd för den allmänna sammankomsten under onsdagen upprättades en anmälan om brott mot ordningslagen. Akademiska hus som äger marken är också medveten om manifestationen. 

Om situationen på campus eller i vår omvärld väcker känsla av oro hos någon kan studenter kontakta Studenthälsan och medarbetare kan kontakta företagshälsovården