"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-11-17

Studenter minglade med IT­-branschen

NYHET I mitten av september mötte ett nittiotal nybörjarstudenter vid Umeå universitet representanter från IT-­branschen. Tanken var att studenterna skulle få veta mer om vilka kunskaper som företagen efterfrågar.

Foto: Mikael Hansson

– Våra IT-­studenter är ofta väldigt fokuserade på de tekniska delarna i utbildningen, men för att bli ännu mer eftertraktad på arbetsmark­naden måste du vara mer än en duktig programmerare. Vi vill mo­tivera studenterna att också lägga manken till när det gäller andra färdigheter, till exempel att arbeta i grupp, i projektform och att kom­municera på ett intressant och begripligt sätt, säger Fredrik Georgsson, programansvarig för civilingenjörsprogrammet i teknisk datavetenskap.

Under dagen fick studenterna lyssna på företagspresentationer och mingla med representanter från den regionala IT-branschen. Flera av företagen har bildats som avknoppningar från forskningen vid Umeå universitet. Andra är stora globala jättar inom IT­-kon­sultbranschen eller bankvärlden.

Social kompetens är viktig

Social kompetens och att samar­beta i grupp var egenskaper som kom högt upp på listan när företa­gen berättade om sina förvänt­ningar på studenterna.
– Idag sitter man inte på sin egen kammare och kodar för sig själv efter en kravspecifikation. Programmering är viktigt att kun­na, men man måste också ha för­ måga att jobba i grupp och samar­beta, förklarade Therese Strandberg från Swedbank IT.

Hon betonade att arbetet på ett IT­-företag nästan alltid sker i grupp och ofta i nära samarbete med kunderna. Därför måste studen­terna ha social kompetens med sig i vilken roll de än hamnar på ett IT-­företag.

Johan Forsell från Ladokenhe­ten på Umeå universitet betonade att det är viktigt att vara flexibel och berättade att man inom Ladok- enheten ofta roterar mellan olika roller. Ibland är man projektle­dare, ibland jobbar man som ut­vecklare. Det är positivt, menade Johan Forsell, eftersom man hela tiden får pröva nya saker och lära sig hantera projekt ur flera olika perspektiv.

Klarare bild av framtiden

Möjligheten att lära sig nya saker och inte fastna i rutinjobb lockar studenterna Anna Palmér och Lisa Sandberg. De vill träffa så många företag som möjligt.

– Man får en klarare bild av sin framtid, säger Lisa Sandberg.

– Det är intressant att få veta att det finns så många valmöjlig­heter, säger Anna Palmér.

– Ja, och att man kan få vida­ reutveckla och vidareutbilda sig inom företagen låter mycket bra, fyller Lisa Sandberg i.

Gärna tjejer

Med 150 anställda i Umeå har fö­retaget Tieto redan en omfattande verksamhet, men man vill också växa.

– Jag ser fram emot att få an­ ställa flera av studenterna i fram­tiden. Och då får det gärna bli tjejer, även om alla IT-studenter är välkomna, säger Clas Högvall, avdelningschef på Tieto.

Också Clas Högvall betonar vikten av att kunna samarbeta.

– Det går inte bara att läsa sig till hur saker ska fungera. Man måste också våga fråga andra, inte minst eftersom vi vill vara väldigt nära våra kunder. Det är då vi kan leverera bra lösningar, säger han.

Clas Högvall är nöjd efter da­gens många möten. Han har fått berätta om Tietos verksamhet och knutit de första kontakterna med årets nya kull av IT-­studenter.

– De här studenterna kommer att ha förmåga att ta hand om stora och riktigt komplexa system. Det är precis vad vi behöver, säger han.

Studenterna som deltog studerar på kandidatprogrammet i datavetenskap, högskoleingenjörsprogrammet i tillämpad elektronik samt civilingenjörsprogrammen i teknisk datavetenskap samt interaktion och design.
Medverkande företag: Algoryx, BAE Systems, Codemill, Dohi Sweden, Konftel, Metria, Nomura, Swedbank IT, Sogeti, Tieto och Volvo IT, samt Ladokenheten vid Umeå universitet.

Text: Mikael Hansson

Redaktör: Anette Olofsson