"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-09-10

Studenter minglar med IT-branschen

NYHET Onsdagen den 15 september minglar 90 nybörjarstudenter vid Umeå universitet med representanter från IT-branschen. Tanken är att de ska få inblick i vilka kunskaper som företagen efterfrågar.

– Våra IT-studenter är ofta väldigt fokuserade på de tekniska delarna i utbildningen, men för att bli ännu mer eftertraktad på arbetsmarknaden måste du vara mer än en duktig programmerare. Vi vill med denna näringslivsdag motivera studenterna att också lägga manken till när det gäller andra färdigheter, till exempel att arbeta i grupp, i projektform och att kunna kommunicera på ett intressant och begripligt sätt, säger Fredrik Georgsson, som är programansvarig för civilingenjörsprogrammet i teknisk datavetenskap.

Under dagen får studenterna chansen att lyssna på företagspresentationer och mingla med representanter från den regionala IT-branschen. Dagen avslutas med en paneldiskussion där fokus kommer att ligga på vilka personliga och professionella färdigheter som företagen efterfrågar. På detta sätt får studenterna möjlighet att tidigt i sin utbildning bilda sig en uppfattning om vad de kan komma att arbeta med när de tagit ut sin examen.

Studenterna som deltar i arrangemanget kommer från kandidatprogrammet i datavetenskap, högskoleingenjörsprogrammet i tillämpad elektronik samt civilingenjörsprogrammen i teknisk datavetenskap och interaktion och design. Totalt kommer ett 20-tal representanter från 12 företag i regionen till näringslivsdagen: Algoryx, BAE Systems, Codemill, Dohi Sweden, Konftel, Ladok, Metria, Nomura, Swedbank IT, Sogeti, Tieto och Volvo IT

Tid: Onsdag 15 september kl 13-17.30
Plats: Rotundan, universum, Umeå universitet

För ytterligare information, kontakta gärna:

Fredrik Georgsson, programansvarig för civilingenjörsprogrammet i teknisk datavetenskapTelefon: 070-2421099
E-post: fredrikg@cs.umu.se

Program

13:00 Välkomna
13:05

Tieto Dohi Sweden Swedbank IT Ladok
Sogeti

14:15 (ca) Bensträckare med minimingel och frukt
14:30

Algoryx Nomura BAE Systems Metria Konftel
Codemill

15:45 Kaffe med mingel i brashörnan
16:15 Paneldiskussion
17:00 (ca) Pubmingel med plockmat på Corona

Redaktör: Karin Wikman