"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2005-01-05

Studenter och professor vid Umeå universitet bland de saknade i jordbävningskatastrofen

NYHET Umeå universitet har fått uppgifter om att fyra studenter och en adjungerad professor finns bland de saknade i jordbävningskatastrofen i Asien. Två anställda som funnits i området rapporteras vara bland de skadade.

Eftersom det i dagsläget fortfarande råder oklarhet i informationen om saknade är det svårt att få fram exakta uppgifter. Informationsläget kompliceras av att många studenter vid Umeå universitet är folkbokförda på annan ort.

För närvarande har universitetet information om att fyra studenter ska finnas på listan över saknade. Det är uppgifter som kommit från institutioner, anhöriga och kvällstidningar. Men de har ännu inte kunnat jämföras med polisens listor.

Umeå universitet har aktiverat en kris- och stödgrupp som kommer att stötta studenter och anställda som är berörda av katastrofen. Kris- och stödgruppen består av personal från Studenthälsan, Esculapen (universitets företagshälsovård) studentprästerna och enheten för personal- och organisationsutveckling. I dessa organisationer finns psykologer, kuratorer, präster och annan personal med erfarenhet att möta människor i sorg och kris.

De studenter och anställda som känner behov kommer att erbjudas individuella samtal och plats i en sorggrupp. En sorggrupp finns redan sedan tidigare för studenter som har mist anhöriga. Personal från Studenthälsan och studentpräster kommer att möta de studentgrupper där det finns uppgifter om saknade och hålla en kort information.

På måndag tas undervisningen upp igen för de flesta studenter som påbörjade terminen i höstas. En gemensam minnesstund för jordbävningskatastrofens offer kommer att hållas i Aula Nordica torsdag den 13 januari klockan 15.00.

Kontaktperson:

Anders Sjöström, enheten för personal- och organisationsutveckling
Tel: 070-215 82 30

Redaktör: Carina Dahlberg