"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-11-29

Studenter på psykologprogrammet håller presentationer för allmänheten

NYHET Torsdag 1 december och fredag 2 december presenterar studenter på psykologprogrammets termin 7 forskningsöversikter för allmänheten. Exempel på områden bland många andra är Fysisk aktivitet och ADHD, ”Stalking” och Personlighetsstörningar och Barndomstrauman och psykoser

Studenter på Psykologprogrammets termin 7, skriver en forskningsöversikt i ett avgränsat område. Arbetet avslutas med en muntlig presentation av dessa arbeten. Allmänheten inbjudes till dessa offentliga kostnadsfria presentationer.

Datum: Torsdag 1 december och fredag 2 december
Lokal: Humanisthuset, hörsal E

Torsdag 1/12 13.00-13.30 ”Stalking” och Personlighetsstörningar 13.30-14.00 Kognitiv Beteendeterapi för vuxna med ADHD 14.00-14.30 Dialektisk beteendeterapi, personer med borderline 14.45-15.15 EMDR för barn och unga med PTSD 15.15-15.45 Schizofreni som ett spektrumtillstånd 15.45-16.15 Barndomstrauman och psykoser
16.15-16.45 Kvinnor och män med borderline personlighetsstörning

Fredag 2/12 09.00-09.30 Anknytningens inverkan på vuxna kärleksrelationer 09.30-10.00 Ansiktsprocessande och Williams syndrom 10.00-10.30 Fysisk aktivitet och ADHD 10.45-11.15 Aspergers syndrom och depression 11.15-11.45 Ätstörningar i samband med ”lean sports”
11.45-12.15 Generella och kulturella riskfaktorer, postpartumdepression

För mer information, kontakta Mattias Lundberg, 070-3154078,
mattias.lundberg@psy.umu.se
www.psy.umu.se

Redaktör: Anna Svanbeck