"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-10-25

Studenter på utflykt om byars utvecklingsfrågor

NYHET Föreningen Tavelsjö- och Rödåbygdens utveckling – TuRe – har bjudit in ett tjugotal studenter vid Umeå universitet den 26 oktober för att presentera ett antal uppsatsförslag med anknytning till bygdens utveckling.

Det är tredjeårsstudenter på samhällsplanerarprogrammet och turismprogrammet som på onsdag kan få veta mer om vilka utvecklingsfrågor som är aktuella i bygden.

Några av idéerna som föreningen TuRe kommer att presentera under  dagsutflykten är: ”Kvarkenförbindelsens betydelse för besöksnäringen i området mot bakgrund av närheten till Finland och Ryssland”, ”Vision för utvecklingen av besöksnäringen i bygden. Vilka unika aktiviteter finns i bygden för 2014 och vidare mot 2020”, ”Vad kan besöksnäringen och inflyttning ge för boende i området?” och ”Animerad video om istiden och jordbävning i området”.

Uppsatsförslagen handlar om byggande, planering, markanvändningsfrågor och frågor som kan kopplas till besöksnäringen, det vill säga ämnesområden som i hög grad är intressanta för studenterna, menar Håkan Appelblad, som undervisar på flera av programmens kurser.
– Jag tycker att det är ett bra tillfälle för våra studenter att få ta del av frågor som diskuteras i verkligheten, och det är också mycket stimulerande för studenterna, och även för oss handledare, att ha någon eller några som är intresserade av resultaten.

Exkursionen startar onsdag den 26 oktober kl. 8.30, och programmet innehåller besök i Tavelsjö, Överrödå och Selet.

Föreningen TuRe:s utbredningsområde utgörs av Tavelsjö- och Rödåbygden med omgivande byar i Umeå kommuns nordvästra del, Vännäs kommuns nordöstra del och Vindelns kommuns södra del. Knappt 3 000 invånare bor i området.

För mer information, kontakta:

Håkan Appelbladkulturgeografiska institutionen, Umeå universitetTel: 090-786 7155
E-post: hakan.appelblad@geography.umu.se

Redaktör: Camilla Bergvall