"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-01-16

Studenter presenterar förslag till äventyrslekpark på Umedalen

NYHET Hur utformar man en lekpark till en bra mötesplats för alla vuxna och barn i ett bostadsområde? Det har samhällsplanerarstudenter vid Umeå universitet funderat över under en kurs i design. På torsdag den 17 januari presenterar de sina förslag på hur en äventyrslekpark på Umedalen skulle kunna se ut.

Studenterna som går på samhällsplanerarprogrammet har utarbetat sina förslag under en kurs vid Designhögskolan om beteende och estetik i planering. Projektet har genomförts tillsammans med Umeå kommun, gator och parker.Uppdraget har gått ut på att utveckla en fysisk mötesplats genom att kreera nya koncept för en äventyrslekpark som kan fungera både som mötesplats och viktigt offentligt rum i stadsdelen Umedalen. Deras förslag till lekpark ska bidra till att stärka stadsdelens identitet och sammanhållningen mellan de boende.Studenterna har arbetat i sju grupper. Under arbetets gång har de bland annat besökt äventyrsleken på Tomtebo, samt intervjuat boende på Umedalen om deras behov av mötesplatser och syn på stadsdelen.Torsdag den 17 januari kl 10-12 redovisar studenterna sina förslag på Designhögskolan.
Deras koncept för framtida äventyrslekplats kommer också att visas i en utställning på Galleri Andersson/Sandström på Umedalen 26-27 januari.

Studentpresentation av äventyrslekpark:Tid: 17 januari, kl 10-12Plats: Blå rummet, DesignhögskolanUtställning av förslag till äventyrslekparkTid: 26-27 januari, kl 12-15Plats: Galleri Andersson/Sandström
Journalister hälsas välkomna både till presentationen på Designhögskolan och utställningen på Umedalen.
För mer information, kontakta gärna:Linda Bogren, interaktionsdesigner och kursansvarig, DesignhögskolanTelefon: 090- 786 68 79, 070-282 51 65
E-post: linda.bogren@dh.umu.se

Den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Umeå universitet har 5000 studenter, 300 forskarstuderande och en stark forskning. Fakultetens institutioner och tre högskolor, Tekniska högskolan, Designhögskolan och Arkitekthögskolan, samlar forskning och utbildning inom kemi, fysik, biologi, datavetenskap, matematik, teknik, lärarutbildning, arkitektur och design.

Redaktör: Anna-Lena Lindskog