"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-01-11

Studenter visar framtidens digitala vardag

NYHET Framtidens digitala vardag var temat när studenter inom datavetenskap, interaktionsdesign och arbetsterapi visade hur interaktiva intelligenta system kan hjälpa människor att bättre delta i samhället, leva i smarta städer och hjälpa människor med funktionshinder till ett mer aktivt liv.

Studenter visade hur uppkopplade prylar via Internet of Things, sociala robotar med normer, virtual reality och annat som digitaliseringen medför kommer att påverka alla människor i samhället när nya intelligenta smarta miljöer växer fram.

En av grundförutsättningarna för arbetet har varit att låta studenter från olika ämnesområden samarbeta.

– De blivande arbetsterapeuterna är experter på människans funktioner och förmågor, till exempel kognition och hur människor utför aktiviteter. Datavetarna och interaktionsdesigningenjörerna har en bas i programmering, systemutveckling, människa-datorinteraktion och artificiell intelligens, säger Helena Lindgren, forskare vid Institutionen för datavetenskap och en av kursledarna.

I en av grupperna som visade upp sina resultat ingår Kyamile Gerginova och Tania Gamboa som utbildar sig till arbetsterapeuter. De har under projektet jobbat tillsammans med Jakub Jasinski, Fredrik Johansson och Mattias Hagberg som läser interaktionsdesign. Tillsammans har de tagit fram ett smart veckoarmband för deltagare i Umeå kommuns hikikomorigrupp.

Hikikomori är ett japanskt begrepp för unga som tenderar att isolera sig och på längre sikt hamna utanför samhället. Det är också namnet på en kommunal satsning för att hjälpa dessa ungdomar att förändra sin situation. Genom att delta i olika aktiviteter som kommunen anordnar kan de få ökad delaktighet i samhället och personligt stöd att ta nästa steg. 

Det smarta veckoarmbandet kan då vara en hjälp för deltagarna så att de kan få information om olika mötestider och händelser som är på gång. Men även en uppmuntran att öka sin aktivitetsgrad, då sensorer ger data till den intelligenta modulen som beräknar aktivitetsgraden och som visar positiva förändringar med hjälp av armbandet.

– Det skulle kunna underlätta mycket för deltagarna inom Hikikomori och ge dem en struktur i vardagen, säger Kyamile Gerginova.

– Vi har fått bra respons från personalen som arbetar med deltagarna. De tycker att smarta veckoarmbandet är mycket intressant som en hjälp, säger Tania Gamboa.

Att studenterna under projektet har mötts över ämnesområden har varit mycket givande, tycker de båda.

– Vi kompletterar varandra, vi kommer med vårt perspektiv där människan och aktiviteter är i fokus medan civilingenjörsstudenterna har fokus på människan och teknologin. På så sätt kan vi skapa bättre produkter, säger Kyamile Gerginova.

Bilden ovan: Jakub Jasinski, Kyamile Gerginova, Fredrik Johansson, Mattias Hagberg och Tania Gamboa har tagit fram en prototyp för ett smart veckoarmband som kan hjälpa unga som isolerar sig att bli mer aktiva i samhället. 

Redaktör: Mikael Hansson