"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-03-12

Studenterna, Projekt Athena och humanistdagen

NYHET Allt fler studenter engagerar sig i Projekt Athena, ett studentdrivet nationellt projekt för stärkt humanistisk identitet och självförtroende. I Humseks lokaler planeras det just nu för en Humanistvecka med start 15 mars.

Jag har hört talas om uppropet som spridit sig som en löpeld bland humaniorastudenter över landet, och träffar Michelle Stensson Larsson och Maria Viklund på Humsek för att få veta mer. Dom berättar att Projekt Athena är ett samarbete mellan studenter i Umeå, Lund, Stockholm, Uppsala, Göteborg och Linköping och att det handlar om att ändra föråldrade attityder till humaniora och främja humaniora som vetenskap i samhället.

– Vi vill lyfta fram och sprida kunskap om vad vi humanister kan men också att ställa krav på förändring, säger Michelle, vice ordförande i Humsek. Tillsammans med Roberth Olofsson representerar hon Umeåstudenterna i styrgruppen för det nationella Athenaprojektet.

Humanistvecka med lunchföreläsningar och happenings
För nå ut med sitt budskap och sprida diskussionen utlyser Projekt Athena en Humanistdag i hela landet tisdagen den 16 mars. I Umeå har Humsek planerat lunchföreläsningar och aktiviteter i Humanisthuset under hela vecka 11, men på tisdagen blir det lite extra med olika happenings, namninsamling, sittning, film mm tillsammans med bl a Kulturföreningen Humlan, Umeå Open, Bildmuseet och HUMlab. Alla är välkomna, studenter som personal.

Manifest med krav på förändring
Inom Humanistveckans trevliga inramning ställs viktiga frågor. Studenter i hela landet har inom Projekt Athena enats om ett Humanistiskt manifest med tydliga krav på makthavare och lärosäten. Man kräver ökade resurser till humaniora så att det blir mer lärarledd tid vid humanistiska utbildningar, och att universitet och högskolor ska arbeta mer aktivt för att coacha studenterna, ge dem arbetslivsanknytning och hjälp med att formulera de humanistiska kompetenserna.

– Lärare ska vara positiva förebilder och många kunde bli bättre på att förmedla att det man studerar är viktigt, och att man faktiskt får särskilda och användbara kompetenser. Som student behöver man hjälp att förstå vart man är på väg, säger Michelle Stensson Larsson.

– Ja, och man måste föra den diskussionen bortom titlar, fortsätter Maria Wiklund som är sektionens utbildningsbevakare. Att det handlar om ett kunnande som kan användas i många olika delar av samhället.

Kompetensguide för stolta humanister
Inom Projekt Athena har studenterna tagit saken i egna händer genom att ta fram en kompetensguide. Där formuleras kompetenser som gör humanister eftertraktade på arbetsmarknaden; en upplyftande och användbar läsning för en student som ska välja studieväg eller formulera sitt CV.

Michelle och Maria är överens om att man som student påverkas av bilden av humaniora som kämpar eller okunniga men vanliga resonemang om vad som är nyttigt och inte. Det behövs en motvikt. I Projekt Athenas manifest är den tredje punkten: Stolta humanister i alla sektorer. ”Humaniora är det kritiska tänkandet, den sakliga argumentationen och den kulturella förståelsen, och på oss humanister ligger ansvaret att hävda vår plats”.

Fotnot: Projekt Athena stöds av fackförbundet DIK, som bland hjälper till med samordning och kostnader för att trycka det Humanistiska manifestet och Kompetensguiden.

Redaktör: Helena Vejbrink