"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-10-05

Studera till arbetsterapeut - var du än bor

NYHET Det är stor brist på arbetsterapeuter - inte minst i inlandet. Umeå universitet startar därför en ny utbildning på distans, som ger möjlighet att studera till arbetsterapeut hemifrån.

Enligt SCB:s prognos förväntas efterfrågan på arbetsterapeuter öka med 25 procent och för att möta framtidens behov av fler arbetsterapeuter krävs att antalet nyexaminerade arbetsterapeuter ökar. Nu skapar Umeå universitet möjligheter för fler att studera till arbetsterapeut, genom att lägga om det campusbaserade arbetsterpeutprogrammet till distansprogram. Det innebär att studenterna huvudsakligen kan studera hemifrån.

– Det känns oerhört viktigt att bidra till att stärka kompetensförsörjningen av arbetsterapeuter, och att göra det möjligt för personer att faktiskt kunna bo kvar på sin hemort och samtidigt studera, säger Ulla Nygren, studierektor och avdelningschef på arbetsterapeutprogrammet.

- Inom Medicinska fakulteten arbetar vi ständigt med att utveckla våra utbildningar, inklusive i vilket format de erbjuds. I och med omläggningen till distansutbildning har vi stora förhoppningar om ett ökat intresse, då utbildningen nu blir tillgänglig för fler presumtiva studenter, säger Kristina Lejon, prodekan vid Medicinska fakulteten.

Ett bristyrke

Hösten 2023 startar distansutbildningen, vilket innebär att den är möjlig att söka våren 2023. Det kommer underlätta för personer som tex har begränsade pendlingsmöjligheter till Umeå och det kommer också att gynna inlandet där det kan vara svårt att rekrytera arbetsteraputer.

– Arbetsterapeut är ett bristyrke och det larmas om att chefer inom både regioner och kommuner har svårigheter att rekrytera arbetsterapeuter till sina verksamheter, säger Ulla Nygren. Att Umeå universitet nu bidrar till möjligheten att studera och bo kvar på hemorten har många vinster, inte minst för inlandet.

–Om de som bor i Norrlands inland får chans att ha hemorten som bas för sina studier och samtidigt ha goda chanser till jobb, borde tillgången till legitimerade arbetsterapeuter successivt öka i denna del av landet, säger Ulla Nygren.

Ida Kåhlin, förbundsordförande för Sveriges arbetsterapeuter ser positivt på att Umeå universitet bygger om sin arbetsterapeututbildning till distans.

– Det är stor brist på arbetsterapeuter i hela landet och det här möjliggör för en bredare målgrupp att söka sig till utbildningen. Förhoppningsvis främjar det söktrycket så vi i förlängningen kan få en ökad tillgång till arbetsterapeuter, säger Ida Kåhlin.

Praktik på eller nära hemorten

Vid praktik, VFU (verksamhetsförlagd utbildning) har Umeå universitet ett utvecklat samarbete och avtal med Västerbotten, Västernorrland och Jämtland/Härjedalen. Det innebär att den som bor inom dessa områden har goda möjligheter att göra sin praktik på eller i närheten av hemorten.

Umeå universitet har även inlett ett samarbete med flera lärcentrum. Akademi Norr arbetar tillsammans med lärcentra för att göra distansutbildningar tillgängliga. De kan stötta med service och stöd och göra det möjligt för invånare att studera från sin egen kommun.

– Vi är mycket glada att Umeå universitet väljer att göra utbildningen till distans och ser fram emot att samverka med arbetsterapeutprogrammet, säger Martin Bergvall, verksamhetschef Akademi Norr.

Mer info om yrket arbetsterapeut