"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-02-03

Studie av akvariefiskar förklarar kollapser av rovfiskar

NYHET Högre dödlighet leder till färre individer i en population. Så säger vedertagen ekologisk teori. Forskare vid Umeå universitet visar i en experimentell studie på akvariefiskar att ökad dödlighet på vissa storleksklasser tvärtom kan leda till att de ökar i antal. Resultaten tillämpas nu i Östersjön för att förbättra torskbeståndets status.

– Våra resultat får stora konsekvenser för hur vi tolkar kollapser av rovfiskbestånd. Det ger oss också verktyg för att återställa dem, säger Arne Schröder, forskare vid institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap och en av författarna till den nya studien.

Forskarna har i undersökningen använt akvariefiskar som modellsystem, närmare bestämt tandkarpen Heterandria formosa, en art som föder frisimmande yngel. De avlägsnade en större mängd av de stora könsmogna tandkarparna från akvariet. – Då ökade mängden av små icke könsmogna individer jämfört med när de stora könsmogna individerna fanns kvar i akvariet. Ännu mer iögonfallande var att det blev fler små individer även när vi tunnade ut antalet bland dem, säger Arne Schröder.
Färre könsmogna individerna leder till att konkurrensen bland dem minskar och de kan producera fler yngel. Detta kan ske genom att de könsmogna individerna själva skördas eller att icke könsmogna individer, som senare blir könsmogna, tunnas ut. De icke könsmogna akvariefiskarna motsvarar i studien rovfiskarnas bytesdjur och det är därför av största intresse att finna lösningar för att öka antalet bytesdjur.

Resultaten av de experimentella studierna i akvariesystem har stora konsekvenser för dynamiken i ekologiska samhällen i allmänhet och kan bland annat förklara plötsliga kollapser av rovfiskar. Det ger också en förklaring till varför rovfiskbestånd har svårt att återhämta sig efter en kollaps. När rovfiskar, som lever på byten av en särskild storlek, överexploateras får det djuptgående konsekvenser. Visserligen kan då fler bytesdjur överleva, men det innebär samtidigt att konkurrensen bland överlevarna ökar. Resultatet blir färre avkommor, det vill säga mindre mat för rovdjur.
– Det blir ond spiral, utan tillgång till mat har de återstående rovfiskarna ingen möjlighet att återhämta sig, förklarar Arne Schröder.

Resultaten kan även tillämpas i naturliga system för att restaurera kollapsade rovfiskbestånd. Detta görs nu i Östersjön där man planerar att reducera skarpsillbeståndet för att öka överflödet av den icke könsmogna skarpsillen, något som skulle förbättra torskbetåndets status.

Studien är ett resultat av ett samarbete mellan Arne Schröder och Lennart Persson vid Umeå universitet och André M. de Roos vid Amsterdams universitet. Artikeln har titeln "Culling experiments demonstrate size-class specific biomass increases with mortality" och publiceras denna vecka i tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA.

För mer information, kontakta:

Arne Schröder Telefon: 090-786 66 35

E -post arne.schroder@emg.umu.seLäs mer om aktuell forskning i akvatisk ekologi.

Redaktör: Karin Wikman