"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-09-20

Studie om tvåspråkiga barn uppmärksammad

NYHET Ett projekt som behandlar tvåspråkiga barns läs och skrivutveckling, med Baran Johansson, doktorand vid Institutionen för språkstudier, har uppmärksammats av två webbradiostationer.

Baran Johansson berättar att projektet studerar språkliga, skriftliga och kognitiva förmågor hos persisk-svenska tvåspråkiga barn med och utan läs- och skrivsvårigheter (dyslexi).

– Vi är särskilt intresserade av att förstå om styrkor såväl som svagheter i läs och skrivutvecklingen kan härledas till flerspråkigheten eller om de är uttryck för eventuella läs och skrivsvårigheter, säger Baran Johansson.

Studien genomförs i Sverige och innefattar de två olika skriftsystemen svenska och persiska, något som alltså redan lett till intresse från två persiska webbradiokanaler: radiopayam.se (1.13.25 in i programmet) och radiosepehr.se (1.51.10 in i programmet)

Tipsa gärna persisktalande vänner!

Redaktör: Per Melander