"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-02-19

Studieavgifter – en utmaning

NYHET En av de aktuella propositionerna handlar om studieavgifter. Beslutet att ta ut avgifter från studenter utanför EU och EES kan påverka tillströmningen av internationella studenter.

Internationella studenter vid Umeå universitet under Orientation Week.
Foto: Andreas Nilsson

Lars Weinehall, enhetschef för epidemiologi och global hälsa (där International School of Public health ingår):
– Införandet av studieavgifter blir en svår utmaning för oss.
 Här kommer en stor del av mastersstudenterna från utvecklingsländer och många uppger att man inte skulle ha ekonomiska möjligheter att finansiera studieavgifter. 


– Vi har frågat våra 60 förstaårsstudenter på masterprogrammet. 47 av de 53 som svarade menar att de inte skulle klara att betala.
 Inför framtiden hoppas han att ett generöst stipendiesystem ska göra studier möjliga för den här gruppen, samtidigt som man inriktar sig på att rekrytera studenter i andra grupper. 


– Det här blir en tuff utmaning, men vi gör informationsinsatser vid mässor och universitet i Europa, samtidigt som vi utvecklar formella samarbetsavtal med universitet i utvecklingsländer, säger Lars Weinehall.

Designhögskolan hoppas på stipendiesystem

Anna Valtonen, rektor för Designhögskolan vid Umeå universitet:
– Våra internationella studenters bakgrunder skiljer sig mycket åt och likaså deras möjlighet att finansiera studieavgifter.

Designhögskolan har många internationella studenter och även Anna Valtonen hoppas att ett generöst stipendiesystem ska göra det möjligt för de mest begåvade som söker till Designhögskolan att studera, oavsett egna ekonomiska möjligheter.
– Om det däremot inte finns några stipendiemöjligheter kan det förstås skrämma bort studenter, menar hon.

Läs mer om aktuella lagförslag i Aktum nr 1, 2010: Fyra propositioner som påverkar

Redaktör: Anette Olofsson