"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-12-18

Studiebesök ger ingenjörsstudenter insyn i branschen

NYHET Terminsavslutning och studenterna droppar in. Under en timme redovisar alla fjorton grupper ett av sina företagsbesök på kursen ”introduktion till ingenjörsarbete”. En student klockar föredragen så att de ska hållas under exakt fem minuter.

– Det är toppen att få en inblick i hur det ser ut i verkligheten och det är jättebra att få en chans att lyssna på de andra! Man får en större överblick över vilka företag som finns i regionen och vilka arbetsuppgifter som en ingenjör kan få, säger Mattias Lundin, som läser till högskoleingenjör i energiteknik.

Hans grupp har bland annat besökt Företaget SVEVIND i Tavelsjö. Företaget planerar, utvecklar, säljer och driver landbaserade vindkraftsprojekt. Gruppen har själva tagit kontakt med företaget och tillbringat en dag där.

Sammanlagt har gruppen besökt tre företag och bland annat tagit reda på vad företaget gör, vilken roll ingenjörerna har på arbetsplatsen, vilka andra yrkeskategorier som finns, samt upplevt arbetsmiljön och stämningen. De har också gjort en bedömning om företaget är en potentiell framtida arbetsgivare.

”Introduktion till ingenjörsarbete” är en 7,5 poängs kurs som erbjuds alla civil- och högskoleingenjörsstudenter som går i årskurs två eller tre. I år har kursen lockat 45 studenter från energiteknik och teknisk fysik.
– Jag läser kursen som en tillvalskurs på 25 procent studietakt parallellt med de vanliga studierna under ett år. Det funkar bra att läsa parallellt eftersom vi kan planera in mycket själva tidsmässigt, säger Mattias Lundin.

Martin Servin, kursansvarig och universitetslektor i fysik, anser att även om den inte är obligatorisk så är det är en viktig kurs för ingenjörsstudenterna.
– Den ger sammanhang till de övriga kurserna och höjer motivationen. Den ger också studenterna personliga kontaktnätverk bland företagen. Dessa kontakter fungerar som vägledande för studenterna att välja kurser och karriärväg och att under den resterande studietiden fortsätta kontakten i form av företagsförlagda projekt. Kursen ger också viktig allmänkunskap om ingenjörsyrket, arbetsmarknaden och branscherna de kommer i kontakt med.

Initiativet till denna kurs kom från studenter på teknisk fysik år 2003.
– Det gav upphov till pilotprojektet Närkontakt där vi testade konceptet och utvecklade det vidare sedan dess. Vattenfall och Umeå energi var pionjärföretagen som villigt testade det med oss de första åren, säger Martin Servin.

Förutom de tre studiebesöken har studenterna under hösten också haft två workshops, en som handlade om karriärvägledning och en om entreprenörskap och eget företagande. Nästa termin ska man göra miniprojekt ute på företag. Det kan bli på ett av de företag man redan fått kontakt med.

Foto: Eric Ågren

Redaktör: Ingrid Söderbergh