"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-11-15

Studiebesök på e-Learning Lab vid Ålborg Universitet

NYHET Fem representanter från området Lärande och IKT genomförde ett studiebesök på e-Learning Lab vid Ålborg Universitet i Danmark, 6-7 november 2012.

Vid e-Learning Lab har man arbetat mycket med att uveckla e-lärandemiljöer och syftet med studiebesöket var att utbyta erfarenheter av forskning och utbildning, samt att få inspiration av deras verksamhet. Gruppen mötte både professorer, forskare, lärare och doktorander, där olika forsknings-, utbildnings- och utvecklingsarbete från båda parter presenterades och gemensamma intressanta frågor diskuterades. Vid mötena inventerades och planerades även möjligheter för framtida samarbeten.

e-Learning Lab vid Ålborg UniversitetLärande och IKT vid Pedagogiska institutionen