"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2005-10-06

Studier av ozonnedbrytning med hjälp av "Descartes"

NYHET Johan Arvelius har i sin doktorsavhandling studerat kalibrering och kvalitetssäkring av mätningar med ett ballongburet instrument för atmosfärforskning, "Descartes". Arvelius lägger fram avhandlingen vid Umeå universitet och försvarar den vid Institutet för rymdfysik (IRF) i Kiruna på fredag.

Instrumentet utvecklades vid universitetet i Cambridge och användes under åren 1997–2000 för över 30 flygningar från nordliga latituder (främst från ESRANGE utanför Kiruna) för att studera spårgaser i stratosfären.

I synnerhet studerades CFC-11, en freon som spelar en viktig roll i ozonnedbrytning och därmed bidrar till det s k ozonhållet över Arktis och Antarktis. Under ballongflygningen (upp till ca 30 km höjd) pumpas luftprover genom en fälla som adsorberar ett antal spårgaser. När instrumentet hämtas tillbaka efter en flygning kan ämnena analyseras med hjälp av en gaskromatograf.
– Det intressanta med långlivade stratosfäriska spårgaser är att kunna studera den globala cirkulationen i stratosfären och utbytet av luft mellan den och troposfären, säger Johan Arvelius. För studier av den kemiska ozonnedbrytningen i stratosfären spelar långlivade spårgaser som CFC-11 en avgörande roll.

Johan Arvelius är uppvuxen i Borlänge, har studerat fysik på Lunds universitet fyra år till fil. mag. och har varit anställd som doktorand inom Atmosfärfysikprogrammet vid IRF i Kiruna sedan 1998.

Disputationen äger rum i Aulan, Kiruna rymdcampus, fredagen den 7 oktober, kl. 10. Avhandlingens titel: "Calibration and Quality Assessment of DESCARTES: grabsampler för stratospheric tracers".

Opponent är Dr Bill Sturges (School of Environmental Sciences, University of East Anglia) och betygsnämnden består av Ingrid Sandahl, doc. Johan Hansson (Fysik, LTU) och prof. Georg Witt (MISU, Stockholm).

Mer information

Johan Arvelius, doktorand, IRF, tel. 0980-79116, johan.arvelius@irf.se
Rick McGregor, informationsansvarig, IRF, tel. 0980-79178, 070-276 6020, rick@irf.se

Webbsidor:

Institutet för rymdfysikwww.irf.se

Redaktör: Carina Dahlberg