"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-09-02

Stuga blev donation till forskning i Umeå

NYHET En stuga på Lövudden blev grundplåten i en donation om 2,2 miljoner kronor till medicinsk forskning i Umeå från makarna Göta och Hans Borgström.

Text: Ola Nilsson

Göta och Hans Borgström var alldeles vanliga men ändå ovanliga människor som levde ett långt och strävsamt liv. Göta började som hembiträde i femtonårsåldern och jobbade sedan många år på mattfabriken i Holmsund. Hans var fosterbarn, jobbade hela livet som målare och ägnade även en stor del av sitt vuxna liv åt att ta hand om sin fostermamma.

Göta och Hans gifte sig sent i livet och fick aldrig några egna barn, men de ägnade sig istället mycket åt sina 20 syskonbarnbarn, inte minst sedan alla syskonen själva hade dött. Göta hade åtta syskon, varav flera avled i relativt unga år av hjärtkärlsjukdomar eller njursjukdom.

Mycket tid ägnade paret också åt sitt fritidshus på Lövudden utanför Holmsund som de själva byggde 1949. Då fanns ingen väg dit så virket fick släpas över isen om vintrarna. Göta överlevde maken Hans med fem år innan också hon ifjol gick ur tiden strax före sin 98-årsdag.

För Göta och Hans kändes det naturligt att stödja forskning om de sjukdomar som tagit syskonens liv. De testamenterade därför en stor del av sitt arv till Insamlingsstiftelsen för medicinsk forskning vid Umeå universitet. Två tredjedelar av pengarna ska gå till forskning om hjärtkärlsjukdom och en tredjedel till forskning om njursjukdomar.

– Vi är naturligtvis mycket tacksamma. Privata donationer är ett viktigt tillskott för att göra kvalificerad medicinsk forskning möjlig i Norrland, säger Patrik Danielson, dekan vid Medicinska fakulteten vid Umeå universitet.

Insamlingsstiftelsen för medicinsk forskning vid Umeå universitet samlar in medel till forskning som syftar till att hitta bot mot svåra sjukdomar. Stiftelsen är beroende av stöd från enskilda, organisationer och företag i form av gåvor, donationer och testamenten. Av de medel som samlas in går 99,8 procent direkt till forskningen. Det kan handla om allt från barnallergier till hjärtkärlsjukdomar och Alzheimer.

Läs mer om hur du kan bidra till kvalificerad forskning i Norrland genom donation till Insamlingsstiftelsen för medicinsk forskning vid Umeå universitet.