"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-09-08

Styrketräning kan hjälpa lungsjuka

NYHET Styrketräning bör ingå i rehabiliteringsprogrammet för patienter med den kroniska lungsjukdomen KOL, skriver Tania Janaudis Ferreira i den avhandling hon försvarar vid Umeå universitet den 15 september.

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är ett stort hälsoproblem i hela världen. Sjukdomen kan inte botas men delvis behandlas genom lungrehabilitering, som syftar till att minska funktionsnedsättningen och förbättra livskvaliteten. Efter rökstopp är fysisk träning den viktigaste komponenten i det arbetet. Syftet med avhandlingen var att ta fram kunskap som grund för nya strategier vid utvärdering och träning av den fysiska förmågan hos patienter med KOL.

I en delstudie jämfördes maximal styrka och uthållighet i lårmuskulaturen hos 42 KOL-patienter med 53 åldersmatchade friska kontroller. Det visade sig att både den maximala muskelstyrkan och uthålligheten var allmänt lägre hos patienter med KOL med undantag för maximal styrka i knästräckning hos män. Muskeltröttheten var högre hos kvinnor med KOL men ingen skillnad observerades hos män jämfört med friska kontrollpersoner.

En systematisk litteraturgranskning av studier som har undersökt effekterna av armträning hos KOL-patienter visar att sådan träning förbättrar förmågan att genomföra armövningar medan effekterna på andfåddhet, armtrötthet och hälsorelaterad livskvalitet är mer oklara. I en egen studie undersöktes effekter av armträning på armarnas funktion, den fysiska förmågan, muskelstyrkan samt symtom och livskvalitet hos patienter med KOL. Funktion, fysisk förmåga i armarna samt muskelstyrka förbättrades i träningsgruppen jämfört med kontrollgruppen, men det framgick inte någon skillnad mellan grupperna på livskvalitet eller symtom.

Tania Janaudis Ferreira har en masterexamen i sjukgymnastik och är doktorand vid Inst. för samhällsmedicin och rehabilitering. Hon kan nås på tel. 090-786 98 87,
e-post tania.janaudis@physiother.umu.se

Onsdagen den 15 september försvarar Tania Janaudis Ferreira, Inst. för samhällsmedicin och rehabilitering, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Strategier för bedömning och träning av fysisk förmåga hos patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom ( Strategies for exercise assessment and training in patients with chronic obstructive pulmonary disease).
Disputationen äger rum kl. 13.00 i Vårdvetarhusets aula. Fakultetsopponent är doc. Margareta Emtner, Uppsala universitet.

Läs hela eller delar av avhandlingen på
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-35565