"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-03-16

Succé för Umeå universitet möter

NYHET Det var fullsatt i ljusgården i Lärarhuset när kultur och demokratiminister Alice Bah Kuhnke besökte Umeå universitet och samtalsserien Umeå universitet möter. Under serien möter höga företrädare för de politiska partierna forskare vid Umeå universitet.

Närmare femhundra studenter, gymnasielever lärare och annan universitetspersonal fanns samlade i Ljusgården när samtalsserien under ledning av statsvetaren Malin Rönnblom och TV-journalisten Sverker Olofsson startade på fredagen.

Malin Rönnblom inledde samtalet med att belysa den oro som finns i samhället när det gäller tillståndet för demokratin, vilket också tydliggör syftet med samtalsserien.

– Den här typen av samtal är ett sätt att ta vara på demokratin och ta vara på det utrymme som vi har att samtala. Under samtalsserien vill vi inte slå varandra i huvudet med lättköpta poänger utan få till ett fördjupande samtal där vi också vädrar och problematiserar demokratins situation i dag, sa Malin Rönnblom.

Under samtalet medverkade även Sara Edenheim, Umeå Centrum för Genusstudier, UCGS, Katrin Holmqvist-Sten, Konsthögskolan och Katarina Pierre, Bildmuseet.

Alice Bah Kuhnke som precis har haft en dragning för regeringen om tillståndet för demokratin konstaterade även hon att demokratin står inför stora utmaningar.

– Vår demokrati är stark jämfört med många andra länder i världen. Valdeltagandet har ökat de senaste tre valen. Samtidigt finns det en rad djupt oroväckande tendenser. Vi lever i ett land som är mer polariserat än på väldigt länge. Allt fler människor lever nära varandra men de har väldigt olika liv, och en sådan verklighet vet vi inte är bra för demokratin, säger Alice Bah Kuhnke.

Kort intervju med Alice Bah Kuhnke i samband med Umeå universitet möter

Se hela sändningen från Umeå universitet möter kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke

Om Umeå universitet möter:

Demokrati är ett övergripande tema för Umeå universitet under hela valåret 2018. I samtalsserien "Umeå universitetet möter" träffar några av landets ledande politiker några av våra egna forskare. Samtalen är öppna för allmänheten, och gymnasieelever och förstagångsväljare bjuds särskilt in att sitta i publiken.

En ambition med samtalsserien är att bidra till en plattform för samtal. Fokus ska ligga på viktiga politiska frågor – men också på möjliga strategier framåt.